Ambulante volwassenenpsychiatrie Brijder Ambulant (verslavingspsychiatrie), regio Haaglanden

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze ambulante stage is gericht op de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in middelen gebruik of een gedragsverslaving (zoals gokken/gaming) en de co-morbide psychiatrische stoornis(sen). Bij meer dan 90% van deze patiënten met een middel- of gedragsverslaving is sprake van één of meer co-morbide psychiatrische stoornissen die in deze setting ook geïntegreerd behandeld worden. De patiëntenpopulatie kent veel patiënten met een psychotische, licht verstandelijke beperking (LVB), complexe PTSS of een andere ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Bij deze doelgroep is vaker wel dan niet sprake van dubbel of triple problematiek waarbij ook veel sociaal maatschappelijke, financiële en huisvestingsproblemen spelen. De geïntegreerde behandeling kent een eerste fase waarin de afbouw van het middelengebruik en de motivatie hiertoe centraal staat. Gelijktijdig (geïntegreerd) of in de tweede fase wordt de onderliggende co-morbide aandoeningen behandeld. Behandelopties (individueel of in groepsverband) zijn onder andere motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie , acceptance & commitment therapy (ACT), systeemtherapie, inzichtgevende therapie en interpersoonlijke therapie.
 

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen

2. Een therapeutische relatie onderhouden

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren

5. Een systeemgesprek voeren

6. Risicomanagement
7. Suïcidaliteitsbeoordeling


Incidenteel:
8. Indiceren en uitvoeren verplichte zorg
9. Interprofessionele consultvoering en overdracht


In overleg met supervisor en manager zorg zijn verschillende onderdelen van deze EPA te behalen:

10. Leiding geven aan een interprofessioneel team


Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Samenwerkende instellingen

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep

Sollicitatie en contact

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie regio Haaglanden:
Email: opleidingpsychiatrie@parnassiagroep.nl of via telefoonnummer: 088 - 3570322

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Parnassia Groep
Kiwistraat 43
2552 DH Den Haag

tel.: 088-3570322
website: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie