terug

Ambulante volwassenenpsychiatrie

Brijder Ambulant (verslavingspsychiatrie), regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Deze ambulante stage is gericht op de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in middelen gebruik of een gedragsverslaving (zoals gokken/gaming) en de co-morbide psychiatrische stoornis(sen). Bij meer dan 90% van deze patiënten met een middel- of gedragsverslaving is sprake van één of meer co-morbide psychiatrische stoornissen die in deze setting ook geïntegreerd behandeld worden. De patiëntenpopulatie kent veel patiënten met een psychotische, licht verstandelijke beperking (LVB), complexe PTSS of een andere ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Bij deze doelgroep is vaker wel dan niet sprake van dubbel of triple problematiek waarbij ook veel sociaal maatschappelijke, financiële en huisvestingsproblemen spelen. De geïntegreerde behandeling kent een eerste fase waarin de afbouw van het middelengebruik en de motivatie hiertoe centraal staat. Gelijktijdig (geïntegreerd) of in de tweede fase wordt de onderliggende co-morbide aandoeningen behandeld. Behandelopties (individueel of in groepsverband) zijn onder andere motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie , acceptance & commitment therapy (ACT), systeemtherapie, inzichtgevende therapie en interpersoonlijke therapie.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen

2. Een therapeutische relatie onderhouden

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren

5. Een systeemgesprek voeren

6. Risicomanagement
7. Suïcidaliteitsbeoordeling


Incidenteel:
8. Indiceren en uitvoeren verplichte zorg
9. Interprofessionele consultvoering en overdracht


In overleg met supervisor en manager zorg zijn verschillende onderdelen van deze EPA te behalen:

10. Leiding geven aan een interprofessioneel team


Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling