terug

Ambulante volwassenenpsychiatrie

Ambulante volwassenenpsychiatrie, regio Rijnmond

Duur
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

De stage ambulante psychiatrie vindt plaats op lokaties PsyQ, Zorgboulevard, Carnissesingel of Spijkenisse. Op alle locaties waar de stage ambulante psychiatrie wordt aangeboden vinden gestructureerde, gesuperviseerde intakes plaats.
Op PsyQ volgens de aldaar geldende systematiek. Op de overige locaties volgens de binnen het voormalige Antes ontwikkelde innovatieve ‘Onderzoek en Behandeling ‘(O&B) systematiek, waarin de aios participeren.
Ziektebeelden waarmee de aios in aanraking komen behelzen een breed scala aan psychopathologie: stemmingsstoornissen, veelal icm angststoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, gestabiliseerde psychosespectrumstoornissen, acute psychoses, stress-gebonden opwindingstoestanden. Vrij vaak is er comorbiditeit met middelenmisbruik, en problemen op ‘As IV’, in de vorm van sociaal-maatschappelijk problemen.

Er zijn 2 á 3 aios werkzaam op de locatie Carnissesingel / zorgboulevard. Er zijn 2 aios werkzaam op de locatie Spijkenisse. Er zijn 4 aios werkzaam op PsyQ. De te verwerven competenties behelzen in algemene zin het omgaan met ambulante patiënten die itt klinische patiënten minder onder de ‘scope of influence ‘vallen, het omgaan met patiënten in een meer gelijkwaardige, en minder realiteitsgestoorde relatie, diagnostiek en behandeling van een veelheid aan psychiatrische stoornissen, omgaan met suïcidaliteit in de ambulante setting, crisisinterventies met veelal het inschakelen van verdere ambulante hulpbronnen, vaak met als doel klinische opname te voorkomen. Bovendien is de ambulante stage bij uitstek de plek waar gestart kan worden met verschillende vormen van psychotherapie. Voorts kan de aios kennismaken met het samenwerken met gespecialiseerde poliklinische verpleegkundigen (spv, vpl spec).

De behandeling bij PsyQ is multidisciplinair, waarbij psychotherapie een centrale plek inneemt. Er is mogelijkheid om supervisie psychotherapie te volgen in CGT, en in overleg IPT, psychodynamische psychotherapie, systeemtherapie en verwerkingsgerichte behandelingen. In de regel is er sprake van co-morbiditeit en één van de kerntaken van de aios bestaan uit psychiatrische diagnostiek en behandeling van deze co-morbiditeit over de specifieke expertise van het zorgprogramma heen.

Op de locatie zorgboulevard kan de stage ambulante psychiatrie gecombineerd worden met consulten en activiteiten in het ‘beddenhuis’ van het Maasstadziekenhuis. Op deze wijze kan worden voldaan aan de vereisten voor de stage ziekenhuispsychiatrie.

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Voor alle opleidingslocaties:
https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/kaart-opleidingsplaatsen

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling