Ambulante volwassenenpsychiatrie PsyQ ISP Persoonlijkheidsstoornissen, regio Haaglanden

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De poliklinische stage is gericht op de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. Psychiaters vormen 1 team met de psychiaters van Psychotrauma. De afdeling is gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, dit gebeurt binnen 3 zorglijnen: psychodynamische psychotherapie, schematherapie en dialectische gedragstherapie. Er is veel expertise op het gebied van trauma en dissociatieve symptomen en stoornissen, alsmede op het gebied van cluster A persoonlijkheidsstoornissen. Binnen de afdeling wordt onderzoek gedaan naar het effect van EMDR op persoonlijkheidsstoornissen, het effect van kortdurende schema therapie groepen op persoonlijkheidsstoornissen en hallucinaties bij de borderline persoonlijkheidsstoornis, onder andere naar het effect van niet-invasieve hersenstimulatie.


Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen

2. Een therapeutische relatie onderhouden

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren

5. Een systeemgesprek voeren

6. Risicomanagement
7. Suïcidaliteitsbeoordeling

 

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Samenwerkende instellingen

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep

Sollicitatie en contact

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie regio Haaglanden:
Email: opleidingpsychiatrie@parnassiagroep.nl of telefoonnummer: 088-3570322

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Parnassia Groep
Kiwistraat 43
2552 DH Den Haag

tel.: 088-3570322
website: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie