terug

Ambulante volwassenenpsychiatrie

PsyQ ISP Persoonlijkheidsstoornissen, regio Haaglanden

Duur
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

De poliklinische stage is gericht op de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. Psychiaters vormen 1 team met de psychiaters van Psychotrauma. De afdeling is gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, dit gebeurt binnen 3 zorglijnen: psychodynamische psychotherapie, schematherapie en dialectische gedragstherapie. Er is veel expertise op het gebied van trauma en dissociatieve symptomen en stoornissen, alsmede op het gebied van cluster A persoonlijkheidsstoornissen. Binnen de afdeling wordt onderzoek gedaan naar het effect van EMDR op persoonlijkheidsstoornissen, het effect van kortdurende schema therapie groepen op persoonlijkheidsstoornissen en hallucinaties bij de borderline persoonlijkheidsstoornis, onder andere naar het effect van niet-invasieve hersenstimulatie.


Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen

2. Een therapeutische relatie onderhouden

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren

5. Een systeemgesprek voeren

6. Risicomanagement
7. Suïcidaliteitsbeoordeling

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling