Ambulante ouderenpsychiatrie Parnassia Ouderenpsychiatrie team, regio Haaglanden

Aanvang: 
23-12-2021
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze ambulante stage is gericht op de diagnostiek en behandeling van oudere patiënten met (meestal) een breed scala aan psychiatrische stoornissen, incl. neurocognitieve stoornissen. Diagnostiek en behandeling van oudere patiënten met een breed scala aan psychiatrische stoornissen inclusief neurocognitieve stoornissen, vaak met comorbide somatische stoornissen.  Veel somatische expertise door klinisch geriater en specialist ouderengeneeskunde, en veel psychotherapeutische expertise en supervisie-mogelijkheden door de klinisch psycholoog/psychotherapeut. Unieke ervaring door huisbezoeken bij ouderen thuis. Mogelijkheid te participeren in het Geriatrieteam Parnassia (GTP).
De stage is op de volgende locaties: 

  • Kakistraat 7, 2552 BJ Den Haag
  • Leggelostraat 85, 2541 HR Den Haag
  • Pr. Kennedylaan 15, 2517 JK Den Haag
     

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen

2. Een therapeutische relatie onderhouden

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren

5. Een systeemgesprek voeren
7. Suïcidaliteitsbeoordeling

9. Interprofessionele consultvoering en overdracht

10. Leiding geven aan een interprofessioneel team

 

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen


Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Samenwerkende instellingen

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep

Sollicitatie en contact

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie regio Haaglanden:
Email: opleidingpsychiatrie@parnassiagroep.nl of via telefoonnummer 088 - 35 70322

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Parnassia Groep
Kiwistraat 43
2552 DH Den Haag

tel.: 088-3570322
website: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie