terug

Ambulante ouderenpsychiatrie

Parnassia Ouderenpsychiatrie team, regio Haaglanden

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Deze ambulante stage is gericht op de diagnostiek en behandeling van oudere patiënten met (meestal) een breed scala aan psychiatrische stoornissen, incl. neurocognitieve stoornissen. Diagnostiek en behandeling van oudere patiënten met een breed scala aan psychiatrische stoornissen inclusief neurocognitieve stoornissen, vaak met comorbide somatische stoornissen. Veel somatische expertise door klinisch geriater en specialist ouderengeneeskunde, en veel psychotherapeutische expertise en supervisie-mogelijkheden door de klinisch psycholoog/psychotherapeut. Unieke ervaring door huisbezoeken bij ouderen thuis. Mogelijkheid te participeren in het Geriatrieteam Parnassia (GTP).
De stage is op de volgende locaties:

  • Kakistraat 7, 2552 BJ Den Haag
  • Leggelostraat 85, 2541 HR Den Haag
  • Pr. Kennedylaan 15, 2517 JK Den Haag

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen

2. Een therapeutische relatie onderhouden

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren

5. Een systeemgesprek voeren
7. Suïcidaliteitsbeoordeling

9. Interprofessionele consultvoering en overdracht

10. Leiding geven aan een interprofessioneel team

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen


Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling