terug

Ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie

Expertisecentrum 0-6 jr incl. Babylon - teams 6-21 jr., regio Rijnmond

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Deze stage biedt alle mogelijkheden zich te bekwamen in de diagnostiek en behandeling van kinderpsychiatrische problemen bij jonge kinderen. De AIOS werkt zowel ambulant als in deeltijdbehandeling in een multidisciplinair team. Tijdens de stage maakt de AIOS kennis met een grote variatie aan ontwikkelings- en gedragsproblemen bij jonge kinderen, ziet kinderen met regulatie stoornissen, ouders die moeite hebben met het afstemmen op de behoefte van hun kind en de wisselwerking hiertussen. Er is sprake van intensieve contacten met ouders en de stage biedt de mogelijkheid meer zicht te krijgen op de impact die het hebben van een kind dat zich niet ‘volgens het boekje‘ ontwikkelt, heeft op het gevoel van competentie van jonge ouders.
Locaties:
- Max Euwelaan, Max Euwelaan 70, 3062 MA Rotterdam
- Spijkenisse, Oostkade 18, 3201 AM Spijkenisse

Parnassia Groep

De Parnassia Groep wil de beste zorg geven aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Voor alle opleidingslocaties:
https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/kaart-opleidingsplaatsen

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling