terug

Ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie

YOUZ, Zaandam en Purmerend

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Je legt een goede basis als psychiater door kennis op te doen over de ontwikkeling van gedrags- en persoonlijkheidsproblematiek, autisme, eetstoornissen, het ontstaan van stemmings- en angststoornissen en de impact van life-events op de ontwikkeling van een kind tot volwassene.

Ons team onderzoekt en behandelt complexe psychiatrische problematiek bij kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen tot de leeftijd van 25 jaar.
Er wordt op de polikliniek nauw samengewerkt met FACT Jeugd en Infant Mental Health, naast vele ketenpartners als Bureau Jeugdzorg, Veilig Thuis, verschillende scholen, huisartsen en kinderartsen van het Dijklander ziekenhuis.

Wij bieden onze patiënten een grote diversiteit aan behandelingen: Groepstherapie (Peer group), psychotherapie, systeemtherapie, ouderbegeleiding, CGT, EMDR, farmacotherapie, dramatherapie en E-Health.

De stage kan gedaan worden als verplichte levensloopstage of als profileringstage voor kind- en jeugdpsychiatrie

Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep Academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je op het terrein van Parnassia Noord-Holland in Castricum.

Inhoud werkzaamheden

  • Diagnostiek en behandeling van kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek.
  • Crisisinterventies
  • Begeleiden van systeemgesprekken
  • Interpreteren van diagnostisch onderzoek (bijv. IQ, ADOS)
  • Psychotherapie bij een adolescent / jongvolwassene.
  • Eventueel participeren in wetenschappelijk onderzoek, i.s.m. de UVA (op het gebied van ADHD en op het gebied van trauma).

De volgende EPA’s zijn kenmerkend voor de afdeling en kun je zeker behalen op deze stageplek:

EPA 1. Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen (bij levenfasecontext kind- en jeugd)
EPA 5. Een systeemgesprek voeren
EPA 7. Suïcidaliteit beoordeling (bij levenfasecontext kinder- en jeugd)

Image
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling