terug

Ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie

Youz FACT, regio Haaglanden (locatie Zoetermeer)

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Ambulante stage gericht op de diagnostiek en behandeling van jongeren ( 12-23 jaar) met een ernstige psychiatrische aandoening. De afdeling is gespecialiseerd in EPA problematiek bij jongeren, waaronder eerste psychose, bipolaire stoornissen en ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast jongeren die gestagneerd zijn in hun ontwikkeling en niet in staat zijn om naar de poli te komen voor gesprekken. Vaak speelt er langdurig schoolverzuim. Er zijn regelmatig verschillende hulpverlenersinstanties betrokken waaronder jeugdzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. Geweldloos verzet en motiverende gespreksvoering zijn methodes die worden ingezet. Bij alle jongeren wordt het systeem bij de behandeling betrokken.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen
2. Een therapeutische relatie onderhouden
3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren
4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren
5. Een systeemgesprek voeren
6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteitsbeoordeling
8. Indiceren en uitvoeren verplichte zorg (CM en ZM)
9. Interprofessionele consultvoering en overdracht
10. Leiding geven aan een interprofessioneel team


Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling