Ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie Youz FACT, regio Haaglanden

Aanvang: 
23-12-2021
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze ambulante stage is gericht op de diagnostiek en  behandeling van jongeren ( 12-23 jaar) met een ernstige psychiatrische aandoening. De afdeling is gespecialiseerd in EPA problematiek bij jongeren, waaronder eerste psychose, bipolaire stoornissen en ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast jongeren die gestagneerd zijn in hun ontwikkeling en niet in staat zijn om naar de poli te komen voor gesprekken. Vaak speelt er langdurig schoolverzuim. Er zijn regelmatig verschillende hulpverlenersinstanties betrokken waaronder jeugdzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. Geweldloos verzet en motiverende gespreksvoering zijn methodes die worden ingezet. Bij alle jongeren wordt het systeem bij de behandeling betrokken.
 

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen (volwassen en jeugd)

2. Een therapeutische relatie onderhouden

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren

5. Een systeemgesprek voeren

6. Risicomanagement
7. Suïcidaliteitsbeoordeling 
(volwassen en jeugd)
8. Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg
9. Interprofessionele consultvoering en overdracht

 

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Samenwerkende instellingen

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep

Sollicitatie en contact

Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding Psychiatrie regio Haaglanden:
Email: opleidingpsychiatrie@parnassiagroep.nl of via telefoonnummer 088 - 35 70322

Parnassia Groep

Leren en tegelijk aan het werk in de geestelijke gezondheidszorg bij de Parnassia Groep? Dat kan via legio mogelijkheden bij onze zorgbedrijven op MBO, HBO, HBO-master, WO niveau. Ook hebben we een Specialistenopleiding. Kijk eens naar onze opleidingsmogelijkheden. Uiteraard zijn al onze opleidingen gecertificeerd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Parnassia Groep
Kiwistraat 43
2552 DH Den Haag

tel.: 088-3570322
website: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie