terug

Ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie

Youz Leggelostraat, regio Haaglanden

Wat gaat de aios leren?

Deze poliklinische stage is gericht op de diagnostiek en behandeling van kinder- en jeugdpsychiatrische patiënten (6-23 jaar) met diverse problematiek in een Multi Specialistische Team (MST). Het is een brede psychiatrische polikliniek in een verzorgingsgebied met diverse Haagse wijken wat de diversiteit van de populatie groot maakt. Er zijn mogelijkheden tot het verrichten van consulten in het Juliana Kinderziekenhuis met de psychiater van het andere MST team, evenals ervaring opdoen met patiënten met eetstoornissen via het YET-team op onze locatie Leggelostraat.

Tijdens deze stage zijn de volgende EPA's te behalen:
1. Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen

2. Een therapeutische relatie onderhouden

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren

5. Een systeemgesprek voeren

6. Risicomanagement
7. Suïcidaliteitsbeoordeling

Voor al onze opleidingsplaatsen kijk op: https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/psychiatrie/psychiater/overzicht-opleidingsplaatsen

Parnassia Groep
De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E- Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Image
Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
GGZ Rivierduinen
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Reinier de Graaf Groep
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling