Volwassenpsychiatrie Ambulante volwassenenpsychiatrie Stage Ziekenhuispsychiatrie, aandachtsgebied Volwassenen

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het OLVG West is een Topklinisch ziekenhuis in Amsterdam-West dat zich kenmerkt door een zeer diverse patiëntenpopulatie uit de directe omgeving. Daarnaast profileert het ziekenhuis zich regionaal en tertiair als o.a. neurologisch en psychiatrisch expertisecentrum.

De specialistische functie ziekenhuispsychiatrie wordt uitgeoefend op de psychiatrische medische unit (PMU) van de kliniek, op de polikliniek en in de psychiatrisch consultatieve dienst. De PMU beschikt over 15 bedden en heeft een tertiaire functie voor ernstige psychiatrische-somatische comorbiditeit en therapieresistente depressie. De polikliniek participeert in een zorgstraat voor Parkinsonpatiënten en op de Psychiatrie-Obstetrie-Pediatrie (POP)-polikliniek. Er wordt nauw samengewerkt met andere medische specialismen.

De staf heeft een grote expertise en ervaring in de ziekenhuis- en ouderenpsychiatrie. Aan de afdeling is een bijzonder hoogleraar Ziekenhuispsychiatrie vanuit het VU medisch centrum verbonden.

De afdeling biedt een uitstekende opleiding aan AIOSsen psychiatrie (basisgedeelte en aandachtsgebieden Volwassenen- en Ouderenpsychiatrie), AIOSsen huisartsgeneeskunde en co-assistenten. De AIOS Ziekenhuispsychiatrie neemt deel aan alle onderwijsactiviteiten en leert zelfstandig electroconvulsietherapie toe te passen.

De patiëntenpopulatie is zeer divers en bestaat o.a. uit patiënten met cognitieve dysfuncties (bv. delier) en ernstige gedragsstoornissen ten gevolge van een of meerdere somatische aandoeningen, suïcidale patiënten, patiënten met verslavingen, psychiatrische patiënten die voor behandeling op een somatische afdeling zijn opgenomen, patiënten die psychiatrische complicaties hebben door een somatische aandoening of behandeling. Tevens patiënten die om somatische redenen moeten worden opgenomen en waarbij de opname alleen gerealiseerd kan worden op de PMU in verband met relevante psychiatrisch stoornissen en patiënten die in verband met ernstige depressieve stoornissen, maligne neuroleptica syndroom of maligne katatonie elektroconvulsie therapie behoeven.

 

Sollicitatie en contact

Voor aanmelding en/of vragen kunt u contact opnemen met: dr. A.C. (Ton) Vergouwen, opleider: a.vergouwen@olvg.nl en/of
Mw. S. (Sandra) Gaarenstroom, opleidingssecretariaat: opleidingpsychiatrie@olvg.nl, tel: 020-5994275

OLVG

OLVG is een fusie tussen het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG Oost) en het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG West). Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

tel.: 020 599 9111
website: https://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/opleidingen