Keuzestage Kinderorthopedie Kinderorthopedie keuzestage in het kinderorthopedisch centrum amsterdam (KOCA)

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De opleiding (kinder) orthopedie kenmerkt zich door het grote patiënten aanbod en het grote aantal ingrepen dat de aios kan verrichten gedurende zijn opleiding. De aios wordt gemotiveerd om volgens evidence based richtlijnen te werken. Ook zal in deze 6 maanden aandacht zijn voor de EPA ( Entrustable Professional Activities) kinderorthopedie advanced. Afhankelijk van de ervaring wordt zelfstandig poli toebedeeld.

Tevens moet er een bijdrage aan lopend onderzoek te worden verricht uitmondend in een artikel in een Pubmed genoteerd tijdschrift.

Er bestaat de gelegenheid deel te nemen aan de EPOS en de bezoeken aan de WKO (werkgroep kinder orthopaedie)vergaderingen almede de KOCA vergaderingen en bijeenkomsten.

Het rooster beslaat minimaal: poli 4-6 dagdelen, ok 2 dagdelen, onderzoek 1 dagdeel. Deze stageduur zal voor 6 maanden zijn.

Zie lokaal opleidingsplan ORT OLVG 2012 voor de AIOS onderdelen

Zie lokaal opleidingsplan AMC.

Kwaliteit

De staf neemt deel aan D-RECT als wel  SetQ evaluatie. De aios neemt deel aan het ontwikkelen en up-to-date houden van evidence based protocollen waardoor de therapie keuze altijd gestoeld is op de laatste evidence.

KOCA

Het KOCA is een overkoepelend samenwerkingsverband van 8 orthopeden met als (deel) aandachts gebied kinderorthopaedie tussen het topklinisch ziekenhuis OLVG en twee Universitaire Medische Centra AMC en VUmc in Amsterdam.

Meer informatie:

- Aantal stafleden afdeling

- Aantal stafleden werkzaam in deelgebied

- Aantal AIOS op afdeling

- Aantal ANIOS op afdeling

 

OLVG 14 fte, AMC 7fte VUMC 4 fte

8 totaal


OLVG 8: , AMC: 9, VUmc : 2

OLVG 4: AMC 0

Show-and-tell

De afwisseling tussen academie en topklinisch perifeer ziekenhuis maakt deze stage uniek, scoliose operaties, idiopatisch, congenitaal en neuromusculair. HME: resectie van osteochondromen. DDH gesloten en open repositie, correctieosteotomieen, Single Event Multi Level bij CP, Klompvoet chirurgie etc

Er zijn specifieke poli's zoals HME, Scoliose, MPS spreekuur, Marfan spreekuur, Klompvoet spreekuur, DDH spreekuur,  Arthrogryposis poli, gecombineerde spreekuren met kinderrevalidatie arts etc. Er zijn spreekuren waar hoogcomplexe zorg wordt gezien, afgewisseld met algemene kinderorthopedie.

Samenwerkende instellingen

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Amsterdam UMC, locatie AMC

Sollicitatie en contact

Dr. M.M.E.H. Witbreuk, orthopedisch chirurg OLVG en UMC Amsterdam
Dr. S.J. Ham, kinderorthopedisch HME-MO chirurg OLVG 
Drs. A.L. van der Zwan, kinderorthopedisch HME-MO chirurg OLVG 
Drs. M.C. Altena, kinderscoliose / wervelkolom orthopedisch chirurg OLVG
Dr. D.H.R. Kempen, Drs. M.C. Altena, kinderscoliose / wervelkolom orthopedisch chirurg OLVG
Mw. T.C.F.M. Mol, opleidingscoördinator unit Orthopedie
tel: 020- 599 3649
email: c.f.m.mol@olvg.nl

OLVG

OLVG is een fusie tussen het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG Oost) en het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG West). Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

tel.: 020 599 9111
website: https://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/opleidingen