Differentiatiestage Sociale pediatrie Sociale pediatrie/ psychiatrische zwangeren

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Multidisciplinaire samenwerking op de POP-poli tussen Psychiater-Obstetricus-Pediater. Spreekuur in een ronde tafelsetting voor zwangeren met een psychiatrische aandoening die vaak al medicatie hebben; het gaat om antenatale counseling. Het unieke van de stage is het gelijktijdige interdisciplinaire consult voor de patiënt (en haar eventuele partner) waarbij vanuit drie disciplines één eensluidend advies gegeven wordt over de medicatie, de zwangerschap en de postpartum periode, inclusief de consequenties en risico’s voor de pasgeborene.
Tevens vindt op geleide van geïdentificeerde risicofactoren een inschatting plaats van succesvol moederschap. Indien het moederschap als te riskant voor de baby beoordeeld wordt volgt contact met het AMK al vanaf AD 24 weken en wordt in overleg de weg bereid voor (V)OTS en eventueel uithuisplaatsing. Idealiter vinden consulten plaats pre-conceptioneel, in het 1e trimester en in het 3e trimester van de zwangerschap.
Postpartum volgt een klinisch kraambed van ongeveer 3 dagen ter observatie/coaching van moeder en kind. Nacontrole van de pasgeborene volgt 3 weken later op de kinderpoli POP-nazorg.

Leerdoelen

  • De arts-assistent wordt in de gelegenheid gesteld om de plaats van pediater in te nemen in het POP-consult direct gecoached door POP-kinderarts/assistent.
  • Verdieping in de zorg voor kinderen van ouder(s) met een psychiatrische aandoening.
  • Het leren inschatten of succesvol ouderschap haalbaar is.
  • Aan de hand van de meest recente informatie de afweging leren maken tussen zwangerschap onder medicatie versus toegenomen risico op postpartum depressie/psychose bij de moeder en hechtingsstoornis en gedragsproblemen bij kind (antenatale counseling).
  • Intensieve contacten met BJAA en AMK.
  • Participeren in de lopende onderzoekslijnen.

Specifieke patiëntenpopulatie:
Psychiatrische zwangeren, inclusief tieners, zwakbegaafden.

Sollicitatie en contact

Aantal stageplaatsen: 1 per kwartaal of per 6 maanden bij combinatie POP- met MOZAIK-poli (zie rooster).
Startdatum: per eerste van het kwartaal, 2011.

Sollicitatieprocedure:
Brief met CV schriftelijk of per mail naar: Koert Dolman,opleider; Hanneke Wennink, plv. opleider, lid POP- team.
Mail: k.dolman@slaz.nl
        h.wennink@slaz.nl
Tel: 020-5108911
Adres:
OLVG West
J. Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam
Postbus 9243
1006 AE Amsterdam

OLVG

OLVG is een fusie tussen het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG Oost) en het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG West). Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

tel.: 020 599 9111
website: https://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/opleidingen