Differentiatiestage Oncologie Chirurgische Oncologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De aois bekwaamt zich verder in de chirurgische oncologie zodat hij (of zij) als chirurg voldoende is toegerust om, binnen de gezamenlijke taakstelling van een heelkundige vakgroep of maatschap, een op de chirurgische oncologie gerichte verantwoordelijkheid te dragen. Daarnaast zal hij op een hoog niveau inzetbaar zijn in vrijwel het gehele spectrum van de algemene chirurgie.

De differentiant Chirurgische Oncologie zal zich met name toeleggen op de mamma- en colonpathologie zodat hij in staat is zelfstandig te handelen zonder supervisie (colon- en mammapathologie) en adequaat te onderwijzen (mammapathologie), conform het opleidingsplan SCHERP.

In het ziekenhuis OLVG West worden jaarlijks ongeveer 650 patiënten gezien in verband met mammacarcinoom waarvan 120 nieuwe patiënten. Er zijn 3 gespecialiseerde mammapoli’s per week waarin 10 patiënten in een dagdeel het gehele diagnostische traject doorlopen. Er is een wekelijkse multidisciplinaire mammabespreking met o.a. de mammaradiotherapeut uit het NKI/AVL. Er is nauwe samenwerking met de plastisch chirurgen op het gebied van directe en uitgestelde mammareconstructies. Er is een team van 4 mammacareverpleegkundigen. Tevens heeft het ziekenhuis de beschikking over een eigen MRI mammae, afdeling Nucleaire Geneeskunde en mogelijkheden tot vriescoupe-onderzoek.
Ook voor het coloncarcinoom bestaat er een diagnostisch sneltraject in samenwerking met de MDL. Alle coloncarcinoompatiënten worden wekelijks pre- en postoperatief multidisciplinair besproken. Jaarlijks worden ongeveer 80 nieuwe patiënten met een colorectaalcarcinoom gezien. De meerderheid van de coloncarcinomen wordt laparoscopisch behandeld in 2 speciaal daarvoor toegeruste EndoSuites.
Daarnaast participeert de differentiant zoveel als mogelijk in de overige chirurgische oncologie welke in het SLAZ plaats vindt: (bij)schildklier- en parotispathologie, longchirurgie, maagcarcinoom, rectumchirurgie, wekedelentumoren en melanoom, en overige oncologische aandoeningen en verrichtingen.

De vervolgopleiding Chirurgische Oncologie vindt plaats onder supervisie van dr. B.C. Vrouenraets, chirurgisch-oncoloog, en dr. W.F. van Tets, gastro-intestinaal chirurg.

OLVG

OLVG is een fusie tussen het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG Oost) en het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG West). Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

tel.: 020 599 9111
website: https://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/opleidingen