Differentiatiestage Klinische neurofysiologie Klinische Neurofysiologie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Verdiepingsstage, maakt uitbreiding mogelijk van beperkte KNF basisopleiding in rompopleiding neurologie.

Gespecialiseerde poli's: Botuline poli, CTS poli, Vaatlab, slaappoli

De stage vindt plaats binnen de KNF-polikliniek, na voltooien van het reguliere KNF opleidingsonderdeel

OLVG

OLVG is een fusie tussen het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG Oost) en het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG West). Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

tel.: 020 599 9111
website: https://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/opleidingen