Differentiatiestage Infectieziekten Infectieziekten

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Multiculturele Amsterdamse patiëntenpopulatie Hepatitis- en HIV-polikliniek

Kwaliteitsbeleid
Het OLVG West heeft een uitstekend opleidingsklimaat. Niet voor niets zijn wij een 'Teaching Hospital' dat is aangesloten bij de stichting Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen. In onze visie zijn opleiding en bijscholing een belangrijke voorwaarde voor het leveren van hoogwaardige zorg. Immers, door het (blijvend) opleiden en ontwikkelen van medewerkers blijft de kwaliteit van de zorg gehandhaafd en wordt deze waar mogelijk verbeterd. Ook op de afdeling Interne Geneeskunde is onderstaand meetinstrumentarium geïmplementeerd (“toolkit” commissie Scherpbier) dat ons in staat stelt ons hoogwaardige opleidingsklimaat te meten en bewaken.

Competenties
Tijdens de stage wordt niet alleen veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van kerncompetenties (medisch inhoudelijke kennis en vaardigheden), maar ook aan andere, voor het functioneren van medisch specialisten belangrijke competenties, zoals communicatie, samenwerking en professionaliteit.

Wetenschappelijk onderzoek
In een grote vakgroep als de Interne Geneeskunde vinden diverse wetenschappelijke onderzoeken plaats. Vrijwel altijd betreft dit toegepast patiëntgebonden onderzoek. We vragen patiënten deel te nemen aan een studie, waarin bijvoorbeeld twee behandelingen worden vergeleken. Deze behandelingen hebben allebei hun nut al wel bewezen, maar het is nog niet duidelijk welke behandeling het beste zal uitpakken. Veelal gebeuren deze studies in samenwerking met het VU medisch centrum (VUmc), het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.
Daarnaast vragen we patiënten soms ook deel te nemen aan kleinere studies. Bijvoorbeeld met als doel om de werking en bijwerkingen van medicijnen nader te analyseren. Hierbij gaat het nooit om experimentele medicijnen. Ook proberen we in de vakgroep eigen wetenschappelijke projecten uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn: 'Wat is de beste aanpak bij de analyse van bepaalde vormen van bloedarmoede?' en: 'Welke katheters kunnen het beste gebruikt worden voor hemodialysepatiënten?

Sollicitatie en contact

Dr C.E.H. Siegert, internist – opleider
020 5108770
c.siegert@slaz.nl

OLVG

OLVG is een fusie tussen het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG Oost) en het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG West). Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

tel.: 020 599 9111
website: https://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/opleidingen