Differentiatiestage Cognitieve stoornissen Neuropsychiatrie/gedragsneurologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stageplek wordt in combinatie van de vakgroepen psychiatrie en neurologie van het OLVG West aangeboden. De patiëntenpopulatie bestaat uit enerzijds neurologische patiënten met psychiatrische symptomatologie en anderzijds psychiatrische patiënten met een mogelijke neurologische oorzaak als verklaring voor de aanwezige symptomen.

De stage staat open voor aio’s neurologie en psychiatrie waarbij de accenten van de stage aangepast worden aan de achtergrond van aio.

De stage begint met een stage op de afdeling neurologie / resp. psychiatrie van en 2 maanden. Tijdens deze stage wordt aandacht besteed aan het psychiatrisch resp. neurologisch onderzoek en leert de aio omgaan met de resp. populatie. De volgende 4 maanden van de stage bestaan uit een poliklinisch deel en consultatie op de resp. afdelingen.

Volgende neurologische symptomen uit het opleidingsplan neurologie komen aan bod:
Cognitie en gedrag: thema
Geheugenstoornissen: 1.2.3.4.6.10.16.18
Concentratiestoornissen: 1.2.4,10.17.18.19
Verwardheid: 1.2.4.6.19
Oriëntatiestoornis: 1.2.4.6.19
Gedrags-, karakterverandeering: 4.12.15.16
Taalstoornis: 3.4.15
Kennis-,vaardigheidsstoornis: 4
Stemmingswisselingen: 4.16
Kritiekstoornissen: 4.16.19

Vwb het opleidingsplan psychiatrie gaat het m.n. om cognitieve en andere stoornissen door een somatische aandoening, psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen, angst- en dwangstoornissen en drangstoornissen.
2 spreekuren per week met 6 nieuwe patiënten en 4-6 controle patiënten

Afdeling neurologie : 28 bedden
Afdeling psychiatrie (PAAZ) 30 bedden

Samenwerking in een gecombineerde stage met het VUmc is bespreekbaar

De vakgroep neurologie bestaat momenteel uit 10 neurologen en 2 klinische neurofysiologen.
De vakgroep psychiatrie bestaat momenteel uit 5 psychiaters, die een uitgesproken interesse en expertise hebben op het gebied van psychiatrische-somatische comorbiditeit. De afdeling heeft een A-opleiding psychiatrie (6 AIOSsen).
Het OLVG West behoort in de Amsterdamse regio tot de top wat betreft het opleidingsklimaat, wat tot uiting komt in de jaarlijkse clusterevaluatie. Hierbij worden onder andere de resultaten van de D-Rect en SetQ besproken.

Sollicitatie en contact

A. Korzec/ T Vergouwen: opleiders psychiatrie / H. Weinstein opleider neurologie OLVG West

OLVG

OLVG is een fusie tussen het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG Oost) en het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG West). Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

tel.: 020 599 9111
website: https://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/opleidingen