Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

OLVG West is een Topklinisch ziekenhuis in Amsterdam dat beschikt over een goed geoutilleerde afdeling psychiatrie.  De specialistische functie ziekenhuispsychiatrie wordt uitgeoefend in de kliniek (Psych Med Unit), op de polikliniek en in de psychiatrisch consultatieve dienst.
De stage ziekenhuispsychiatrie wordt voornamelijk gedaan in de psychiatrisch consultatieve dienst. Werkzaamheden op de Psych Med Unit zijn, indien gewenst, mogelijk.

De staf beschikt over een grote expertise en ervaring betreffende ziekenhuispsychiatrie.

De afdeling psychiatrie biedt een uitstekende opleiding.

Sollicitatie en contact

Ten behoeve van een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met dr. A.C.M. (Ton) Vergouwen, opleider: a.vergouwen@olvg.nl of
Mw. S. (Sandra) Gaarenstroom, opleidingsecretariaat: opleidingpsychiatrie@olvg.nl, tel: 020-5994275

 

OLVG

OLVG is een fusie tussen het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG Oost) en het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG West). Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

tel.: 020 599 9111
website: https://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/opleidingen