Differentiatiestage Supervisie Supervisie algemene kindergeneeskunde

Aanvang: 
03-02-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het doel van de profileringstage supervisie algemene kindergeneeskunde is het zelfstandig werken in de rol van de superviserend 'kinderarts' op een afdeling algemene kindergeneeskunde en spoedpoli kindergeneeskunde van een grote opleidingskliniek.

De taken van de superviserende aios:

  • Een superviserende rol voor de aios binnen de Kinder- en Tienerafdeling van de Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. Met een van de kinderartsen vormt de aios een vast duo in de supervisie van a(n)ios en coassistenten.

  • Supervisor van de spoedpoli/SEH presentaties kindergeneeskunde.

  • Zelfstandige supervisie van de afdelingsartsen gedurende 3 -5 dagen per week.

  • Binnen de superviserende taak van de spoedpoli/SEH beheert de aios het spoedsein en stuurt andere a(n)ios kindergeneeskunde aan en superviseert deze gedurende 1-2 dagen per week.

  • Onderwijs aan a(n)ios en coassistenten tijdens de dagelijkse visites en op vaste momenten.

  • Meedraaien in het dienstrooster arts-assistenten kindergeneeskunde.

Vooraf aan de stage formuleert de aios zelf schriftelijk de doelen van de stage. Ruim voorafgaand aan de stage wordt dit besproken met de opleider/ vaste stagebegeleider. Tevens wordt het POP van het 5e jaar in dit kader besproken. Naast de zelf geformuleerde persoonlijke leerdoelen rondom supervisie werkt de aios aan:

  • 1 PICO/CAT opstellen over een algemeen kindergeneeskundig onderwerp.
  • 1 logistiek item op de kinderafdeling verbeteren of klinisch protocol schrijven.

Hoe ga ik leren?

De differentiatiestage (profileringsonderdeel) is een verdieping in het 5e jaar van de opleiding tot algemeen kinderarts. De stage duurt 3 tot 6 maanden en vindt plaats buiten de zomermaanden (juni, juli en augustus).

De superviserende aios doet in deze stage zelfstandige supervisie van de afdelingsartsen gedurende 3 -5 dagen per week waarbij de stagebegeleidende kinderarts 1 dagdeel aanwezig is. De resterende dagen is de kinderarts bereikbaar voor de superviserende aios. Deze verschuiving van supervisie krijgen naar supervisie geven is het instrument waarmee de zelfstandigheid van de arts-assistent kindergeneeskunde wordt gestimuleerd.

Alle patiënten van 3 mnd -18 jaar die op de Kinder- en Tienerafdeling opgenomen vallen onder verantwoordelijkheid van de superviserend aios, samen met de afdelings a(n)ios, oudste-coassistent en coassistent. Alle specialismen nemen hun klinische patiënten tot 18 jaar op deze afdelingen op. Intensieve samenwerking tussen de kindergeneeskunde en de overige specialismen is hierbij de regel. De opgenomen kinderen voor de kindergeneeskunde hebben bijna allen een acute opname-indicatie, veelal infectieus van aard. De afdeling heeft 20 bedden, daarnaast 8-10 kinderdagbehandelingsbedden.

Beoordeling

Wekelijks vindt een afsluitend weekgesprek met de kinderarts plaats. Dagelijks alleen op indicatie.
Door middel van KPB’s (1 per week) over medisch handelen, supervisie van de arts-assistent, supervisie tijdens de visite en het zelf geven van een KPB worden de taken beoordeeld en vervolgd.
Een stageverslag met leerpunten en aanbevelingen wordt geschreven.

Show-and-tell

"De stage superviserend kinderarts heb ik als zeer waardevol ervaren. Het is een zinvolle overgang tussen de aios-tijd en het werken als zelfstandig kinderarts. Waar ik veel van geleerd heb, is het geven van supervisie aan de afdelingsartsen. Met name telefonische supervisie vraagt om specifieke competenties. Het doet een beroep op de vaardigheid om de juiste vragen te stellen, zodat je de situatie aan de andere kant van de lijn goed in beeld krijgt. Bovendien vraagt supervisie geven niet om het direct aandragen van oplossingen; de arts in opleiding, die supervisie krijgt, moet gestimuleerd worden zelf tot antwoorden te komen."

Nynke Buter, kinderarts Noordwest Ziekenhuisgroep

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie en sollicitatie kunt u een brief of e-mail sturen naar:

Noordwest Ziekenhuisgroep
T.a.v.  Bart Boersma, kinderarts/opleider of Martijn Bruijn, kinderarts

afdeling Kindergeneeskunde, huisnummer 119
Postbus 501
1800 AM Alkmaar

b.boersma@nwz.nl
m.bruijn@nwz.nl

of telefonisch contact opnemen:
tel.: 072-5482950


www.nwz.nl

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep is er trots op een topklinisch ziekenhuis te zijn. Dit betekent dat er meer dan de gebruikelijke medisch-specialistische zorg wordt geleverd en dat er veel aandacht is voor opleiding en ontwikkeling. Met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland. Noordwest richt zich primair op de regio Noord-Holland Noord, een gebied met ruim 600.000 inwoners. Onze ambitie is een toonaangevende ziekenhuisgroep te zijn, met een hoge medische standaard én mensgerichte zorg. Bij Noordwest draait het om meer dan medisch handelen. Ambitieus, samen en betrokken staan als kernwaarden centraal in ons handelen. Onlangs zijn we verkozen tot beste leerbedrijf van Nederland. We zijn trots op het feit dat we zowel hoogwaardig verpleegkundig onderwijs als kwalitatief goed medisch onderwijs aanbieden. Samen beter, samen de beste! 

https://www.youtube.com/watch?v=tpgAoXaTTmQ

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar

tel.: 072 548 4444
website: https://www.nwz.nl/Werk-en-opleiding.aspx