Differentiatiestage Multiple sclerose MS perifeer en algemene polikliniek

Aanvang: 
08-04-2019
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage kun je je bekwamen in de meest voorkomende gebieden binnen de algemene neurologische praktijk met het accent op multipele sclerose (MS). In de laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van de diagnostiek en behandeling van MS, vooral als het gaat om de diversiteit aan mogelijkheden op het gebied van de behandeling. De vele afwegingen tussen de effecten en mogelijke bijwerkingen van de verschillende medicijnen maken de behandeling van MS vandaag de dag zeer uitdagend. De stage is een onderdeel van het laatste deel van je opleiding.

In deze differentiatiestage:

 • krijg je zicht op de positionering van de polikliniek neurologie binnen de ziekenhuisorganisatie;
 • leer je efficiënt omgaan met grote volumina patiënten;
 • bekwaam je je in die gebieden die het meest voorkomen in de algemene neurologische praktijk en wen je aan het werktempo;
 • vervolg je MS-patiënten waarbij je zowel meer zult leren over het mogelijke beloop van MS als ook ruime ervaring zult opdoen met het instellen en vervolgen van nieuw gestarte medicatie;
 • leer je de diagnose MS van mimics te onderscheiden;
 • doe je ervaring op met het multidisciplinaire karakter van de behandeling van een MS patiënt.

Hoe ga ik leren?

Je ziet patiënten op de polikliniek en doet ook de controlebezoeken. Je superviseert de co-assistent op de polikliniek. Je onderhoudt een goede samenwerking binnen de vakgroep en in het ziekenhuis met de overige specialisten voor interdisciplinair overleg. Je draagt patiënten voor bij de radiologiebespreking, de vaatbespreking en de neurochirurgiebespreking. Je ziet patiënten die via de huisarts of oogarts ingestuurd worden met de verdenking MS en je zult MS patiënten vervolgen waarbij er continu laagdrempelige supervisie aanwezig is. Je werkt nauw samen met de MS verpleegkundige en participeert in de MDO’s met de MS verpleegkundige en de revalidatiearts. Poliklinische ervaring is een voorwaarde voor deze stage.

Bij de start stel je je leerdoelen vast in je IOP en maak je afspaken met je opleider en supervisor over de benodigde ondersteuning, feedback- en beoordelingsinstrumenten en de frequentie van het contact met opleider en supervisor. In principe is er een evaluatie na één maand, halverwege de stage en een beoordeling aan het einde van de periode. Ook verzorg je een keer een presentatie in een MDO en een moeilijke patiëntbespreking.

De stage valt binnen thema 5 van Neuron 2: multipele sclerose en verwante aandoeningen.

Tijdens deze stage kun je werken aan een verhoging van jouw bekwaamheidsniveau binnen de volgende KBA's:

 1. het uitvoeren van een poliklinisch spreekuur met eenvoudige problematiek.
 2. het uitvoeren van een poliklinisch spreekuur met complexe problematiek.

En werk je aan onderstaande competenties binnen de verschillende CanMEDS.

Poli algemeen:

 • Medisch leiderschap (organisatie poli, supervisie coassistent)
 • Medisch handelen op bekwaamheidsniveau 4-5
 • Communicatie (huisartsen, MDO, vakgroep, secretariaat)
 • Samenwerking (MDO, neurologen, secretariaat)
 • Organisatie (planning polikliniek en spoedsituaties)
 • Professionaliteit (slecht nieuws gesprekken, tijdige informatievoorziening huisartsen).

MS:

 • Vakinhoudelijk handelen: diagnostiseren en behandelen van MS
 • Communicatie: voorlichting geven over diagnose en verschillende medicamenteuze opties, MDO, overleg supervisor
 • Samenwerking: MDO, met MS verpleegkundige, revalidatiearts en huisarts
 • Kennis en wetenschap: toepassen van actuele wetenschappelijke kennis bij zowel diagnosticeren (MRI criteria) als behandelen van MS
 • Maatschappelijk handelen: beeld krijgen van bijkomende problematiek na diagnosticeren van MS (werk/relatie) en leren wat de revalidatiemogelijkheden zijn
 • Organisatie: MDO leiden en zorg rondom MS patiënten met andere zorgverleners afstemmen (bijv. uroloog)
 • Professionaliteit en kwaliteit: kennis hebben van de landelijke richtlijnen en deze toepassen in de praktijk.
opleider neurologie Noordwest dr. Björn van Geel

Samenwerkende instellingen

OLVG
Flevoziekenhuis

Sollicitatie en contact

Voor sollicitatie en informatie over de stage neem je contact op met:

Noordwest Ziekenhuisgroep

dr. B.M. van Geel, neuroloog en opleider

B.M.van.Geel@nwz.nl

of telefoonnummer: 072-5483004

Meer informatie over deze stage of andere verdiepingsstages neurologie op: www.rona.amsterdam

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep is er trots op een topklinisch ziekenhuis te zijn. Dit betekent dat er meer dan de gebruikelijke medisch-specialistische zorg wordt geleverd en dat er veel aandacht is voor opleiding en ontwikkeling. Met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland. Noordwest richt zich primair op de regio Noord-Holland Noord, een gebied met ruim 600.000 inwoners. Onze ambitie is een toonaangevende ziekenhuisgroep te zijn, met een hoge medische standaard én mensgerichte zorg. Bij Noordwest draait het om meer dan medisch handelen. Ambitieus, samen en betrokken staan als kernwaarden centraal in ons handelen. Onlangs zijn we verkozen tot beste leerbedrijf van Nederland. We zijn trots op het feit dat we zowel hoogwaardig verpleegkundig onderwijs als kwalitatief goed medisch onderwijs aanbieden. Samen beter, samen de beste! 

https://www.youtube.com/watch?v=tpgAoXaTTmQ

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar

tel.: 072 548 4444
website: https://www.nwz.nl/Werk-en-opleiding.aspx