Differentiatiestage Medisch Leiderschap De afdeling cardiologie van Noordwest Ziekenhuisgroep biedt een differentiatiestage Medisch Leiderschap. Het programma is specifiek ontwikkeld voor de aios die zich in het laatste jaar van de opleiding wil verdiepen in medisch leiderschap.

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Uitgangspunt van de differentiatiestage Medisch Leiderschap is de medische bestuurskunde met de onderdelen: verbeteren van zorg, richting geven en aansturing van zorgverlening. Deze onderdelen komen terug in twee modules met elk als thema besturen in de zorg en kwaliteit van zorg. Vooralsnog sluit de stage aan bij het differentiatiejaar klinische cardiologie of imaging. De twee zwaartepunten zijn: klinisch handelen als medisch expert en leiderschaps-en bestuursontwikkeling. Medisch Leiderschap in de vervolgopleiding vraagt een aantal competenties gekoppeld aan de drie -Canbetter-thema’s: Ik, de Ander en de Maatschappij. Voor de Aios geldt dat in overleg een tweetal competenties per thema worden gekozen waar gedurende de stage aan gewerkt gaat wordt. De competenties sluiten tevens aan bij de thema’s van de vakgroep cardiologie.

 

Hoe ga ik leren?

Werken met een casus vanuit de praktijk
De werkwijze is dat er met en voor de aios een passend praktijkproject wordt bedacht en omschreven. Door het werken met een praktijkproject kan de aios gedurende de stage een concreet plan uitwerken. Het plan kan betrekking hebben op een nieuwe investering dat resulteert in het schrijven van een businessplan tot het uitwerken van ketenzorginitiatieven om te komen tot nieuwe toekomstbestendige (zinnige) zorgmodellen.

De Noordwest Ziekenhuisgroep is één van de koplopers op het terrein van zinnige zorg. Daarbij staan patiënten centraal: samen met artsen werken  aan betere zorg voor patiënten, tegen lagere kosten. Cardioloog Jan Hein Cornel van Noordwest geeft een voorbeeld: 'Het succesvolle regionale programma op het gebied van cardiovasculaire risicomanagement is zo’n voorbeeld van een ketenzorginitiatief. Samen met de huisartsen uit de regio hebben we de zorg rondom hart-vaatziekten opnieuw ingericht. Deze patiënten worden nu bij hun eigen huisarts preventief gecontroleerd. Vanuit het ziekenhuis coördineren en monitoren we deze zorg, zodat we de kans op een hartinfarct of beroerte aanzienlijk verminderen.'

Management Class
Een vast onderdeel van de verdiepingsstage is de Management Class. In deze setting zorgt de Raad van Bestuur, het Stafbestuur, Personeelszaken, het verkoopteam en andere afdelingen bij toerbeurt voor input die te maken heeft met management in de zorg. Zodoende staat in de Management Class elke keer een ander thema centraal.

Show-and-tell

De stage is het resultaat van nauwe samenwerking tussen een cardioloog en een aios cardiologie.

Noordwest ziekenhuisgroep (Noordwest) is een fusie van een STZ-ziekenhuis (locatie Alkmaar) en een niet-STZ-ziekenhuis (locatie Den Helder) wat de inhoud van de stage in het kader van bestuur en management zeer interessant maakt. De aios Medisch Leiderschap wordt projectmatig ingezet om verbinding te maken tussen de vakgroep cardiologie, kwaliteit/veiligheid en beleidsorganisatie van Noordwest.

Sollicitatie en contact

Praktische info
De stage Medisch Leiderschap wordt in overleg met de betrokken aios op maat gemaakt. De stageduur is 12 maanden. Heb je interesse in deze stage dan kun je contact opnemen met de afdeling cardiologie dr. Jan Hein Cornel of dr. Victor Umans.

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep is er trots op een topklinisch ziekenhuis te zijn. Dit betekent dat er meer dan de gebruikelijke medisch-specialistische zorg wordt geleverd en dat er veel aandacht is voor opleiding en ontwikkeling. Met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland. Noordwest richt zich primair op de regio Noord-Holland Noord, een gebied met ruim 600.000 inwoners. Onze ambitie is een toonaangevende ziekenhuisgroep te zijn, met een hoge medische standaard én mensgerichte zorg. Bij Noordwest draait het om meer dan medisch handelen. Ambitieus, samen en betrokken staan als kernwaarden centraal in ons handelen. Onlangs zijn wij door Elsevier benoemd tot het beste ziekenhuis van Nederland. Samen beter, samen de beste!

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar

tel.: 072 548 4444
website: https://www.nwz.nl/Werk-en-opleiding.aspx