Differentiatiestage Infectieziekten Supervisiestage respiratoire infectieziekten

Aanvang: 
02-01-2017
Duur: 
4 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het doel van deze stage is het verkrijgen van inzicht in het voeren van supervisie met betrekking tot respiratoire infectieziekten als ook de communicatie met de patiënt en familie over diagnose en behandelplan. De aios dient tijdens de stage intensief kennis te vergaren op het gebied van diagnostiek en behandeling over de diverse aspecten van pulmonale infectieziekten (PIZ), waaronder:

 • Community-acquires pneumonie (CAP)
 • Epidemisch optredende luchtweginfecties, met name Influenza
 • Pneumonie ontstaan in de gezondheidszorg: Hospital-acquired en Ventilator-associated pneumonie
 • Pneumonie bij immuun gecompromitteerden (congenitaal- , hematologisch- , HIV- , medicamenteusgerelateerd)
 • Bronchiëctasieën
 • Advies t.a.v. behandeling latente TB bij starten TNF-alfa blokkers, in samenwerking met de werkgroep TB

En ook leert de aios:

 • De anamnese te beoordelen en lichamelijk onderzoek en relevant aanvullend onderzoek uit te voeren onder geringe supervisie. Uiteindelijk moet dit leiden tot een adequaat behandelvoorstel en het adequaat vastleggen van patiëntgegevens in het medisch dossier.
 • Een adequate work-up uit te voeren bij patiënten met complexe bronchiëctasieën en in te schatten welke aanpalende specialismen noodzakelijk in consult gevraagd moeten worden voor behandeling.
 • Over de werking en bijwerkingen van de verschillende meest gebruikelijke antimicrobiële middelen en anti-schimmelmedicatie voor de behandeling van CAP, HAP, VAP en frequent voorkomende oorzaken van pneunomie bij personen met gestoorde cellulaire afweer, met name PCP.
 • De principes van diagnostiek zoals die operationeel zijn in het Laboratorium voor Medische Microbiologie, via een gerichte stage. Aios dienen kennis te verwerven van discussies rondom:
  • het aflezen van kweekplaten.

  • de principes van conventionele en real-time PCR diagnostiek.

  • de problematiek en technologie van fenotypische en moleculaire vaststelling van resistentie tegen antimicrobiële middelen.

  • de problematiek van schimmeldiagnostiek en de vaststelling van gevoeligheid voor antifungale middelen.

  • de principes van diagnostiek (moleculair en serologisch) van virale luchtweginfecties.

Hoe ga ik leren?

Basiskennis en vaardigheden op het gebied van pulmonale infecties (pneumonie, recidiverende luchtweginfecties) zijn vereisten voor het doorlopen van deze stage. Daarnaast kan de aios poliklinische zelfstandig werken onder beperkte supervisie. Tijdens de stage:

 • Overlegt de aios op adequate wijze met specialisten in infectieziekten: internisten-infectioloog en arstenmicrobioloog.

 • Overlegt de aios met de immunoloog bij congenitale en verworven immuundeficienties en is aanwezig bij besprekingen.

 • Verdiept de aios zich in meldingsplichtige infectieziekten (waaronder TBC) en woont zo mogelijk transmurale besprekingen bij met artsen Gezondheid en Maatschappij van de GGD.

 • Neemt de aios actief deel aan MDO’s op het gebied van PIZ, ook op de IC en hematologie.

 • Is de aios waar mogelijk direct betrokken bij beslissingen over chirurgische behandelingen bij pleuro-pulmonale infecties en volgt patiënten ook postoperatief op de IC en op zaal.

 • Begeleid de aios de zaalartsen en heeft in principe geen eigen patiënten.

 • Neemt de aios waar mogelijk en gewenst deel aan lokaal/regionaal/landelijk onderwijs en cursussen op het gebied van PIZ.

 • Neemt de aios waar mogelijk deel aan de landelijke werkgroepvergaderingen van de WIZ & NVALT.

Gedurende de stage ontwikkelt de aios zich naar bekwaamheidsniveau 4 (zelfstandig uitvoeren) tot uiteindelijk niveau 5 (supervisie voor anderen) binnen de EPA's van longgeneeskunde.

Wat betreft wetenschap wordt er bij voorkeur tijdens de stage een casereport geschreven of wordt een kleine andere relevante studie verricht dan wel actief meegewerkt aan een lopende studie.

Hoe wordt er getoetst?

 • KPB, minimaal 3 KPB's in een (poli)klinische setting of MDO.

 • CAT op PIZ gebied.

 • Status/dossier en briefbeoordelingen.

 • Oordeel PIZ team met tenminste een introductiegesprek, voortgangsgesprek halverwege de stage en een eindgesprek.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie en sollicitatie kunt u een brief of e-mail sturen naar:
Noordwest Ziekenhuisgroep
t.a.v. dr. Wim Boersma, longarts en plv. opleider Longgeneeskunde
afdeling Longziekten, huisnummer 138
Postbus 501
1800 AM Alkmaar

w.boersma@nwz.nl 
tel.: 072-5482700

www.nwz.nl

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep is er trots op een topklinisch ziekenhuis te zijn. Dit betekent dat er meer dan de gebruikelijke medisch-specialistische zorg wordt geleverd en dat er veel aandacht is voor opleiding en ontwikkeling. Met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland. Noordwest richt zich primair op de regio Noord-Holland Noord, een gebied met ruim 600.000 inwoners. Onze ambitie is een toonaangevende ziekenhuisgroep te zijn, met een hoge medische standaard én mensgerichte zorg. Bij Noordwest draait het om meer dan medisch handelen. Ambitieus, samen en betrokken staan als kernwaarden centraal in ons handelen. Onlangs zijn we verkozen tot beste leerbedrijf van Nederland. We zijn trots op het feit dat we zowel hoogwaardig verpleegkundig onderwijs als kwalitatief goed medisch onderwijs aanbieden. Samen beter, samen de beste! 

https://www.youtube.com/watch?v=tpgAoXaTTmQ

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar

tel.: 072 548 4444
website: https://www.nwz.nl/Werk-en-opleiding.aspx