Differentiatiestage Heup orthopedie

Aanvang: 
09-04-2018
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het doel van de differentiatiestage heup in Noordwest is om de aios het volledige palet van heupklachten op de polikliniek te bieden. De aios kan zich bekwamen in zowel de posterolaterale als direct anterieure benadering voor de primaire prothesiologie en de revisiechirurgie. Daarnaast gaat de aios in deze stage actief participeren in de multidisciplinaire behandeling van periprothetische infecties en behandeling van de periprothethische, traumatologische en pathologische fracturen rondom de heup.

De volgende onderdelen komen binnen de stage ‘heup’ aan bod:

 • Heupprothesiologie primair

 • Revisie heupprothesiologie

 • Periprothetische infecties

 • Periprothetische fracturen

 • Reconstructieve heupchirurgie

 • Arthroscopische heupchirurgie

 • Traumatologie toegespitst op heupfracturen

Deze stage biedt veel ruimte om kennis te maken met pathologie, indicatie en operatieve behandeling van coxarthrose. De operatietechnieken zijn in de verschillende ziekenhuizen van de ROGO-NW gestandaardiseerd. Alle patiënten die voor een primaire heupprothese worden opgenomen, worden behandeld in het Fast track protocol.

Hoe ga ik leren?

Binnen Noordwest is een groot patiëntenaanbod voor de primaire heupprothesiologie, gecementeerd en ongecementeerd. In 2017 werden er 584 primaire heupprotheses geplaatst en 113 revisies verricht. Omdat Noordwest ook een regionaal verwijzingsziekenhuis is voor periprothethische infecties, vormen deze een aanzienlijk deel van de revisies. Noordwest is een level 2 traumacentrum en een uitwisseling met de traumatologie om zich te bekwamen in de operatieve behandeling van bekkenfracturen behoort, na overleg, tot de mogelijkheden.

De aios werkt aan zijn/haar leerdoelen in de volgende settings

Op de polikliniek, specialistische poli’s:

 • Aanvullende spreekuren in de polikliniek en onderwijs over aanvullend onderzoek bij coxarthrose, heupprothese en infecties.

Op de afdeling:

 • Voorzitten wekelijkse MDO periprothetische infectie

 • Onderwijs aan verpleegkundigen over infectie(preventie)

 • Voorlichting aan huisartsen

Operatief en organisatie:

 • Kennis opdoen over revisieproducten en comptabiliteit

 • Contact met firma’s indien revisieplanning

Wetenschappelijk onderzoek:

 • Participeren in de lopende studies

 • Een eigen op te zetten retrospectief onderzoek of een case-control studie zijn mogelijk mits haalbaar binnen de duur van de stage.

Professionalisering:

 • Er is de mogelijkheid om congressen te bezoeken of cursussen te volgen over onderwerpen die passen binnen deze stage.

 • Binnen Noordwest kan de aios gebruik maken van wekelijks Discipline Overstijgend Onderwijs.

Je draait diensten volgens aios-rooster.

De toetsing en beoordeling vindt plaats volgens door het Concilium Orthopaedicum voorgeschreven spelregels, waaronder de 360 graden feedback, Vrest, CAT, beoordelingsgesprekken en een portfolio.

 

Tijdens de stage wordt je gekoppeld aan één van de orthopedisch chirurgen met als aandachtsgebied primaire heupprothesiologie en/of revisiechirurgie. Afhankelijk van de voortgang wordt gestreefd naar zelfstandige diensten of supervisor dienst met achterwacht.

De aios die in aanmerking wil komen voor de stage ‘heup’ zit in het laatste jaar van de opleiding.

 

Show-and-tell

"Aan het eind van mijn opleiding heb ik een half jaar stage gevolgd in Noordwest. Dit was een combinatie van trauma en de beschreven differentiatiestage heup. In het eerste deel van mijn etalagestage ben ik full time bij de traumachirurgie gedetacheerd geweest. Het tweede deel van de stage heb ik onderdelen van de boven beschreven differentiatiestage heup kunnen volgen. 

Met name de primaire prothesiologie via de posterolaterale maar vooral anterieure benadering kwam aan bod.  Anatomische variaties, dysplasieën, posttraumatische casus en peroperatieve complicaties werden besproken en behandeld. Door de begeleiding van de orthopeden met een ruime ervaring met de anterieure benadering konden menige (maar niet alle) pitfalls vermeden worden.

Ook was er veel aandacht en discussie over infectiecasuïstiek. Omdat Noordwest een verwijzingscentrum voor Prostetic Joint Infections (PIJ) is waren er elke week wel nieuwe patiënten waar een beleid nodig was. In combinatie met een dedicated team van infectiologen en microbiologen zijn hier kwalitatief sterke MDO's over. Aan het einde van de stage hebben we met een grote groep de PJI workshop van Dr. Andrej Trampuz in het Charité (Berlijn) gevolgd.

Voor de AIOS die zich wil verdiepen in de heup waaronder de anterieure benadering en infecties is deze differentiatiestage zeker een aanrader! Ik heb in 3 maanden veel geleerd en kan alleen maar jaloers zijn op iedereen die dit een half jaar kan ervaren..."

Pim van Egmond, thans werkzaam als orthopedisch chirurg

 

Sollicitatie en contact

De stage dient een jaar voor de gewenste aanvang ingediend te worden.

Voor meer informatie en sollicitatie kunt u een brief of e-mail sturen naar:

Noordwest Ziekenhuisgroep
Opleidingssecretariaat Orthopedie

t.a.v. mw. K. Eriks, coördinator opleiding ROGO-NW

afdeling Orthopedie, huisnummer 038
Postbus 501
1800 AM Alkmaar

of per e-mail: orthopaedie@nwz.nl

of telefonisch:
tel.: 072-5482518
www.nwz.nl

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep is er trots op een topklinisch ziekenhuis te zijn. Dit betekent dat er meer dan de gebruikelijke medisch-specialistische zorg wordt geleverd en dat er veel aandacht is voor opleiding en ontwikkeling. Met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland. Noordwest richt zich primair op de regio Noord-Holland Noord, een gebied met ruim 600.000 inwoners. Onze ambitie is een toonaangevende ziekenhuisgroep te zijn, met een hoge medische standaard én mensgerichte zorg. Bij Noordwest draait het om meer dan medisch handelen. Ambitieus, samen en betrokken staan als kernwaarden centraal in ons handelen. Onlangs zijn we verkozen tot beste leerbedrijf van Nederland. We zijn trots op het feit dat we zowel hoogwaardig verpleegkundig onderwijs als kwalitatief goed medisch onderwijs aanbieden. Samen beter, samen de beste!

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar

tel.: 072 548 4444
website: https://www.nwz.nl/Werk-en-opleiding.aspx