Differentiatiestage Handrevalidatie

Aanvang: 
17-12-2018
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De differentiatiestage handrevalidatie is gericht op zowel de acute als de langer bestaande en complexere handproblematiek, vanuit multidisciplinair oogpunt bekeken. Je leert de initiële beoordeling en behandeling van deze problematiek en krijgt inzicht in het verloop hiervan. Samenwerking met andere specialisten en paramedici is een belangrijk onderdeel van de stage. De competenties welke het meeste aan bod komen zijn klinisch handelen, communicatie, samenwerking, organisatie en professionaliteit. In overleg kan gewerkt worden aan aanvullende persoonlijke leerdoelen.

Je volgt hetzelfde programma voor de handproblematiek als voor aios die in opleiding zijn in Noordwest met daarnaast de mogelijkheid tot het volgen van andere onderdelen binnen de revalidatiegeneeskunde.  Ook is er de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij operatieve ingrepen aan de hand en pols.

Om deze stage te volgen is anatomische kennis van hand en pols vereist. De ervaring leert dat de aios in de tweede helft van hun opleiding het meeste uit deze stage kunnen halen.

Hoe ga ik leren?

In Noordwest participeer je in het postoperatieve handenspreekuur en de zogenaamde handenanalyse (gezamenlijke spreekuren met handtherapeuten). Je bent deelnemer aan multidisciplinaire specialistische spreekuren op hand- en polsgebied. Je werkt samen met onder andere handtherapeuten, plastisch chirurgen, orthopedisch chirurgen, traumachirurgen, reumatologen en radiologen. Hierdoor verkrijg je inzicht in de werkwijze, kennis en behandelmogelijkheden van zowel de revalidatiearts als de andere specialisten met wie de revalidatiearts veel samenwerkt.

In het programma zijn onderwijsmomenten, referaten en CAT’s opgenomen, zoals elke aios in opleiding deze ook volgt en verzorgt. Ook volg je het wekelijkse onderwijs dat op de afdeling zelf (door artsen of paramedici) of in Noordwest (DOO) georganiseerd wordt. Afhankelijk van de duur van de stage zijn er één of meerdere evaluatiemomenten opgenomen.

De stage duurt 3 tot 6 maanden en kan ook in deeltijd worden gevolgd. Het programma voorziet in een introductieprogramma van twee weken om de weg te leren kennen in het Noordwest, de behandelafdeling revalidatiegeneeskunde en het gebruik van ICT. Het definitieve programma wordt 3 tot 4 maanden voorafgaande aan je stage met je besproken en vastgesteld aan de hand van jouw persoonlijke voorkeuren, aandachtgebieden en leerdoelen.

Show-and-tell

"De afdeling revalidatie van het NWZ is zeer opleidingsminded, is goed georganiseerd en naast de etalagestage handrevalidatie is er ook ruimte voor persoonlijke en andere leerdoelen. Er is bijvoorbeeld een combinatie te maken met diabetisch voetspreekuren / schoenenspreekuren, chronische pijn consulten, IC consulten of inzicht krijgen in organisatorische aspecten."

Jan Bakker, opleider revalidatie Noordwest

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over de mogelijkheden van de differentiatie handrevalidatie in Noordwest neem je contact op met: Jan Bakker, revalidatiearts en opleider, tel. 072-5493290 of email j.p.j.bakker@nwz.nl

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep is er trots op een topklinisch ziekenhuis te zijn. Dit betekent dat er meer dan de gebruikelijke medisch-specialistische zorg wordt geleverd en dat er veel aandacht is voor opleiding en ontwikkeling. Met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland. Noordwest richt zich primair op de regio Noord-Holland Noord, een gebied met ruim 600.000 inwoners. Onze ambitie is een toonaangevende ziekenhuisgroep te zijn, met een hoge medische standaard én mensgerichte zorg. Bij Noordwest draait het om meer dan medisch handelen. Ambitieus, samen en betrokken staan als kernwaarden centraal in ons handelen. Onlangs zijn we verkozen tot beste leerbedrijf van Nederland. We zijn trots op het feit dat we zowel hoogwaardig verpleegkundig onderwijs als kwalitatief goed medisch onderwijs aanbieden. Samen beter, samen de beste! 

https://www.youtube.com/watch?v=tpgAoXaTTmQ

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar

tel.: 072 548 4444
website: https://www.nwz.nl/Werk-en-opleiding.aspx