Keuzestage Algemeen Supervisiestage algemene kinderafdeling (profilering).

Aanvang: 
04-04-2018
Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling kindergeneeskunde in MST staat voor topklinische zorg en hoogwaardige medische technologie. Op de afdeling kindergeneeskunde wordt zowel basiszorg als complexe en hooggespecialiseerde zorg verleend aan kinderen van 0 tot 18 jaar, uit de regio Twente en daarbuiten. Speerpunten zijn de acute zorg, neonatologie (post IC-HC unit), kindermaag-darm-leverziekten en kinderlongziekten. Het MST is een landelijk trauma- en neurochirurgisch centrum.

Supervisiestage algemene kinderafdeling (profilering).
Gedurende de stage functioneert de aios als supervisor voor de kinderafdeling, de verloskamers en voor spoedpatiënten op de poli en SEH. De aios krijgt de kans om zelfstandig te functioneren met een vangnet van ervaren kinderartsen om zich heen. Zo went de aios geleidelijk aan de functie van eindverantwoordelijke. De supervisiestage wordt in principe ingevuld aan het eind van 4e jaar opleiding, voor profilerings/verdiepingsstage.

Tijdens deze stage ligt de nadruk op:

  • Zelfstandige bedrijfsvoering kinderafdeling; waaronder opnameplanning, overleg met operationeel leidinggevenden.

  • Supervisie van het spoedspreekuur, spoedeisende hulp en acute verloskunde.

  • Superviseren en onderwijzen van arts-assistenten en co-assistenten.

  • Supervisie van oudergesprekken; uitvoeren complexe oudergesprekken.

  • Aanwezigheid bij alle wekelijkse patiëntenbesprekingen.

  • Medische verdieping door analyse van complexe problematiek, ontwikkelen of aanpassen van richtlijnen en protocollen op de afdeling.

  • Een dagdeel polikliniek per week voor follow-up van patiënten.

Hoe ga ik leren?

Toetsing vindt plaats door dagelijkse bespreking met de stagebegeleider op de afdeling, KPB’s op o.a. organisatie visite, organisatie afdeling, en complexe oudergesprekken.

Begeleiding vindt plaats door de supervisor van de algemene kinderafdeling, onder eindsupervisie van de opleider.

Samenwerkende instellingen

Universitair Medisch Centrum Groningen Beatrix Kinderkliniek

Sollicitatie en contact

Neem contact op met Mw. dr. T. Hummel

Kinderarts, opleider
kindergeneeskunde@mst.nl
T 053-4872310

Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente (MST) is een groot opleidingsziekenhuis en maakt deel uit van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Medical School Twente (MedST) is het "Leerhuis " van MST. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Medisch Spectrum Twente
Ariensplein 1
7511 JX Enschede

tel.: 053 48 72 000
website: https://www.mst.nl/p/over-mst/leren-bij-mst/medische-opleidingen/