Differentiatiestage Vaatchirurgie Vaatchirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens recente visitaties werd over het Medisch Spectrum Twente opgemerkt: “dit topreferente ziekenhuis ademt opleiding”. Het kwantitatief en kwalitatief breed gevarieerd aanbod  van pathologie en het competentiegerichte opleidingsklimaat  biedt de AIOS de unieke kans om zich maximaal te ontplooien. Binnen het vasculair centrum werken de afdelingen vaatchirurgie en interventieradiologie zeer nauw en collegeaal samen. Het vasculaire centrum is het tertiaire regionale verwijscentrum voor alle complexe vasculaire pathologie. Ons centrum is (inter)nationaal erkend om haar expertise op het gebied van splanchnische  en complexe endovasculaire interventies.

Gestreefd wordt naar een dienstgroepbezetting van 7fte, dus gemiddeld draait de AIOS 4,3 diensten per maand.
De stafafdeling bestaat uit 16 tot 18fte chirurgische staf waarvan 14fte seniorstaf. Op de afdeling werkt 4fte vaatchirurgen en 4fte interventieradiologen.

De Opleiding vaatchirurgie MST is gebaseerd op de opleidingsheuristiek zoals verwoord  binnen SCHERP.  Onze vasculaire opleiding is ingebed in het continuüm van vooropleiding heelkunde, vervolgopleiding heelkunde en de verschillenden differentiatie opleidingen. Vijf van de zes  chirurgie differentiaties kunnen binnen de vakgroep chirurgie MST worden aangeboden.
De vakgroep chirurgie hecht sterk aan een open opleidingsklimaat met respect voor een ieders karakter en werkwijze.

Sollicitatie en contact

Via ons secretariaat (053-4872510) kan contact gezocht worden met thans werkzame AIOS en voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over onze opleiding en ons opleidingsklimaat.
Leden van de opleidingscommissie vaatchirurgie MST zijn:
Dr R.J. Beuk, vaatchirurg
Dr R.H. Geelkerken, opleider vaatchirurgie
D.G. Gerrits, interventieradioloog, plv opleider radiologie
Dr A.B. Huisman, opleider interventieradiologie
Dr R. Meerwaldt, vaatchirurg
Dr P. de Smit, vaatchirurg
E. Stassen, interventieradioloog

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de opleider vaatchirurgie
R.H.  (Bob) Geelkerken, MD, PhD
Consultant Vascular Surgery
Medisch Spectrum Twente
Po box 50.000. 7500 KA
Enschede, The Netherlands
Office 0031 (0)53 4872510
r.geelkerken@mst.nl
www.mst.nl

Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente (MST) is een groot opleidingsziekenhuis en maakt deel uit van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Medical School Twente (MedST) is het "Leerhuis " van MST. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Medisch Spectrum Twente
Ariensplein 1
7511 JX Enschede

tel.: 053 48 72 000
website: https://www.mst.nl/p/over-mst/leren-bij-mst/medische-opleidingen/