Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie/bekkenbodem

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

In Enschede bestaat al 12 jaar een gespecialiseerd multidiciplinair urogynaecologisch spreekuur. Hierbij is een team van gynaecoloog, uroloog, bekkenfysiotherapeut en incontinentie verpleegkundige aanwezig, zodat zoveel mogelijk een one-step poli wordt gerealiseerd. Er is een uitgebreid aanbod vanuit de regio aan primaire en recidief prolaps- en incontinentie klachten.
Frequentie spreekuur: 2 dagdelen /week. Aanbod: 40 nieuwe patiënten /mnd.
Daarnaast is er maandelijks een multidisciplinair overleg waarin ook een MDL arts en colorectaal chirurg participeren.

Het operatiepalet in Enschede is gevarieerd:
t.a.v. incontinentie: TOT-TVT en fascia sling; t.a.v. prolaps: gemodificeerde Manchester met plastieken, VUE-Mc Call met plastieken, open en laparoscopische SCP, SSF en sporadisch oblitererende operaties.
Gemiddeld 20 prolaps operaties / mnd,
verdeeld over 2-4 dagdelen OK per week. Zie in de bijlage van het verkort gynaecologisch jaar verslag. Er is tevens (praktisch) UDO onderwijs , en de mogelijkheid om inzicht te krijgen in respectievelijk bijwonen behandeling bekkenfysiotherapeut.
Een prolaps fantoomonderwijsmodel is aanwezig. Er bestaat samenwerking met de Universiteit Twente met mogelijkheid tot basale (ook virtuele) laparoscopische training en toetsing.

Ons multidisciplinaire aanpak bij sexuologie patienten bestaat uit de verwijzing binnen de bekkenfysiotherapie en klinisch psycholoog met als aandachtsgebied de sexuologie.

Onderzoek wordt gestimuleerd en begeleid:
-master opleiding van de bekkenfysiotherapeuten met onderzoek naar occult sfincter ani letsel en de correctie met perineum lengte
-het retrospectieve onderzoek naar de Manchester Fothergill operatie en binnenkort de prospectieve studie met de vergelijking van de SSF.
-Follow-up van de totaalrupturen op gestandaardiseerde wijze. 

Medisch Spectrum Twente heeft aios uit VUMC en het UMCG. Er zijn in totaal 10 assistenten werkzaam die gezamenlijk de diensten verdelen. Een dienstenblok bestaat uit 5 avonddiensten (13.30-22.00 uur), 7 nachten (22.00-8.00 uur), en daarna een week compensatie. Dit dienstenblok wordt 1 op 10 gedraaid.
In Medisch Spectrum Twente zijn 12 gynaecologen werkzaam, waarvan er 2 als aandachtsgebied de urogynaecologie hebben (dr. Ellen Everhardt en Ingrid van Zon). Alle gynaecologen in Medisch Spectrum Twente hebben minimaal 2 delen van de 3 x 2daagse cursus Teach the Teachers gedaan, de instrumenten KKB en/of OSATS worden dagelijks gebruikt, en de vakgroep wordt jaarlijks door de assistenten beoordeeld op opleidingsvaardigheden. Er zijn refereeravonden van de Twentse Gynaecologen Vereniging, en de refereeravonden van het VUMC/AMC en het UMCG worden bezocht. Er wordt actief deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek, zowel via de consortiumstudies als aan basaal wetenschappelijk onderzoek in combinatie met de Universiteit Twente.

Sollicitatie en contact

Contact kan worden opgenomen met een van de opleiders, Jur Oosterhuis of Rik Quartero via telefoon (053-4872330) of email (j.oosterhuis@mst.nl of  h.quartero@mst.nl )of met een van de begeleiders urogynaecologie Ellen Everhardt en Ingrid van Zon-Rabelink (e.everhardt@mst.nl of i.vanzon-rabelink@mst.nl )

Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente (MST) is een groot opleidingsziekenhuis en maakt deel uit van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Medical School Twente (MedST) is het "Leerhuis " van MST. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Medisch Spectrum Twente
Ariensplein 1
7511 JX Enschede

tel.: 053 48 72 000
website: https://www.mst.nl/p/over-mst/leren-bij-mst/medische-opleidingen/