Differentiatiestage Perinatologie Perinatologie

Duur: 
3 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het MST is een groot perifeer ziekenhuis met gemiddeld 1800 tweedelijns bevallingen. Wat betreft de Neonatologie is er behalve een Medium Care Unit ook een High Care Unit. Voor de Prenatale Diagnostiek vervullen wij een regionale functie voor heel Twente en werken wij als satelliet van het UMC st Radboud te Nijmegen. Er worden Amnionpuncties, Vlokkentesten en Geavanceerde Ultrageluidsonderzoeken verricht (GUO’s). Interdisciplinair overleg vindt wekelijks plaats in het MST met o.a. de kinderarts/neonatologen, kinderuroloog, maatschappelijk werk en patholoog. Aan dit overleg nemen ook collega’s uit andere klinieken in de regio deel.

Voor de hoog risico zwangeren is een speciale poli ingericht (High Risk Poli); de Diabetes poli wordt samen met een internist/endocrinoloog gedaan. Onze maatschap heeft op dit moment 3 gecertificeerde perinatologen. Behalve opnames in het ziekenhuis is er ook de mogelijkheid tot Thuismonitoring.

 

In Medisch Spectrum Twente zijn 12 gynaecologen werkzaam, waarvan er 2 in het fertiliteitcentrum werken, samen met de collega’s uit Hengelo en Almelo. Alle gynaecologen in Medisch Spectrum Twente hebben minimaal 2 delen van de 3 x 2daagse cursus Teach the Teachers gedaan, de instrumenten KKB en/of OSATS worden dagelijks gebruikt, en de vakgroep wordt jaarlaijks door de assistenten beoordeeld op opleidingsvaardigheden. Er zijn refereeravonden van de Twentse Gynaecologen Vereniging, en de refereeravonden van het VUMC/AMC en het UMCG worden bezocht. Er wordt actief deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek, zowel via de consortiumstudies als aan basaal wetenschappelijk onderzoek in combinatie met de Universiteit Twente.

Sollicitatie en contact

De stage Perinatologie kan 3-12 maanden duren, afhankelijk van de wens van de aios. Startdatum altijd in overleg.
Contact kan worden opgenomen met een van de opleiders, Jur Oosterhuis of Rik Quartero via telefoon (053-4872330) of email (j.oosterhuis@mst.nl of  h.quartero@mst.nl ) of perinatoloog Jozien Brons (j.brons@mst.nl )

 

Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente (MST) is een groot opleidingsziekenhuis en maakt deel uit van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Medical School Twente (MedST) is het "Leerhuis " van MST. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Medisch Spectrum Twente
Ariensplein 1
7511 JX Enschede

tel.: 053 48 72 000
website: https://www.mst.nl/p/over-mst/leren-bij-mst/medische-opleidingen/