Differentiatiestage Kinderlongziekten Stage kinderlongziekten (verdieping/profilering).

Aanvang: 
04-04-2018
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling kinderlongziekten in MST bestaat uit 2 kinderlongartsen, 1 gespecialiseerd verpleegkundige kinderlongziekten en 1 astmaverpleegkundige. In Hengelo worden samen met een sportarts inspanningsprovocatie testen bij jonge kinderen verricht. MST is CF-shared care centrum.

Tijdens deze stage participeert de AIOS in de zorg voor de kinderlongziekten. De nadruk ligt op:

  • Poliklinische activiteiten op het gebied van de kinderlongziekten en allergie. De AIOS doet zelfstandig spreekuur waarbij zowel nieuwe als controlepatiënten met astma, allergische ziekten en kinderpulmonologische ziektebeelden worden gezien.
  • Klinische consulten.
  • Consulten bij CF patiënten.
  • Participeert in wekelijkse inspanningsprovocatie testen.
  • Participeert in het atopiespreekuur in samenwerking met kinderallergoloog Deventer.
  • Verdieping in longfunctieonderzoek is mogelijk bij F. de Jongh, longfysioloog en hoofd longfunctielaboratorium.
  • De AIOS participeert in de wekelijkse kinderpulmobespreking, in de CF bespreking en in disciplineoverstijgend onderwijs voor AIOS.
  • Participatie in (deel)onderzoek op gebied van kinderlongziekten behoort tot de mogelijkheden.
  • De AIOS neemt kennis van en draagt bij aan actualisatie en ontwikkeling van de protocollen en richtlijnen op het gebied van de kinderlongziekten en allergie van de afdeling.

Hoe ga ik leren?

Toetsing vindt plaats door dagelijkse bespreking met de stagebegeleider van de poli-patiënten, KPB’s op het gebied van medisch handelen en communicatie, en een CAT op een kinderpulmonologisch/allergisch onderwerp. Begeleiding vindt plaats door de beide kinderartsen-pulmonologen

Sollicitatie en contact

Neem contact op met

Drs. M.D. Ottink, kinderlongarts, plaatsvervangend opleider
md.ottink@mst.nl
T 053-4872310

Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente (MST) is een groot opleidingsziekenhuis en maakt deel uit van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Medical School Twente (MedST) is het "Leerhuis " van MST. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Medisch Spectrum Twente
Ariensplein 1
7511 JX Enschede

tel.: 053 48 72 000
website: https://www.mst.nl/p/over-mst/leren-bij-mst/medische-opleidingen/