Differentiatiestage Longchirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Gebleken is dat aan het eind van hun opleiding de differentiant goed in staat is als chirurg zelfstandig te functioneren en de verrichtingen  in de doorlopen modules op het geëiste niveau te volbrengen.
Vrijwel alle modules kunnen worden doorlopen zoals:
de module longchirugie is onderdeel van de modules chirurgische oncologie en omvat:
- longchirurgie (n>50/jaar)inclusief VATS lobectomie, thoraxwandpathologie.
Voor de behandeling van de betreffende aandoeningen is er een nauwe samenwerking met de thoraxchirurgen (vert. Dr A. Hensens) en de longartsen Dr H. Schouwink).

De overige modules welke in overleg kunnen worden doorlopen
- upper GI inclusief oesophagus- (n>20/jaar), lever- (n>> 20/jaar)en pancreaschirurgie (n>20/jaar)
- lower g.i. (ook scopisch)
- hoofd-halschirurgie o.a.: (bij-) schildklierchirur-gie (n>60/jaar), speekselklierchirurgie (n>20/jaar), alle vormen van halsklierdissecties (n>30/jaar)
- mammachirurgie
- weke delen, huid en melanoom

Dienstenparticipatie: in oudste groep van circa 6 personen.
De afdeling bestaat uit Dr H. Mulder (CHIVO-opl longen), Dr W. Mastboom (alg opleider), Dr J. Klaase (CHIVO-opl oncologie), Dr J Gerritsen, E van Duyn, Dr P Steenvoorde.

Volledige opleiding voor 5 jaar (tot oktober 2013).
Opleider:Dr WJB Mastboom, plv opleider: Dr JM Klaase
Traumagroep: 5 stafleden, 1 CHIVO
Vaatgroep: 4 stafleden, 1 CHIVO
Onco-g.e. groep: 5  stafleden, 1 CHIVO
Longchirurgie: 3 stafleden, 1 CHIVO
IC: 1 staflid
Defensierelatie: 1 staflid + 2 stafleden wederkerig
------------------------------------------------------------------------------------
2x per week 1-1,5 uur onderwijs vooral gericht op eisen plan SCHERP
1x per week 1-1,5 uur algemeen: PA, necrologie, research, casuistiek
1x per maand 2 uur lokale refereeravond
1x per 3 maanden regiobijeenkomsten trauma-, vaat-, oncog.e. groep
1x per maand opleidingsvergadering en voortgangstoetsen
1x per 6 maanden refereerbijeenkomst regio Noord

Vele multidisciplinaire overlegstructuren (tenminste 1x per week):
- Longchirurgie
- Mammapathologie
- Endocrinologie
- Hoofd-halschirurgie
- Gastro-enterologie-chirurgie-radiologie
- Algemene oncologie

Sollicitatie en contact

Voor informatie contactpersonen:
Dr HM Mulder, oncologisch chirurg, vervolgopleider longchirurgie
Dr WJB Mastboom,oncologisch chirurg, algemeen opleider chirurgie.
Dr JM Klaase, oncologisch chirurg, vervolgopleider oncologische chirurgie
w.mastboom@mst.nl, j.klaase@mst.nl, h.mulder@mst.nl

of tel: 053-4872510: secretariaat Chirurgie, MST

Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente (MST) is een groot opleidingsziekenhuis en maakt deel uit van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Medical School Twente (MedST) is het "Leerhuis " van MST. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Medisch Spectrum Twente
Ariensplein 1
7511 JX Enschede

tel.: 053 48 72 000
website: https://www.mst.nl/p/over-mst/leren-bij-mst/medische-opleidingen/