Differentiatiestage Algemene chirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Medisch Spectrum Twente is een groot perifeer ziekenhuis met een regio- en deels supra-regionale functie. Alle specialismen zijn er vertegenwoordigd. Het heeft o.a. een functie als traumacentrum en cardiopulmonaal centrum en is een verwijscentrum voor patiënten met maag-darmischaemie.
De chirurgie kan in al haar facetten worden geleerd zowel op klassieke wijze als minimaal invasief. Gebleken is dat aan het eind van hun opleiding de differentiant goed in staat is als chirurg zelfstandig te functioneren en betreffende verrichtingen op het geëiste niveau te volbrengen. Dienstenparticipatie: in oudste groep van circa 6 personen.

Volledige opleiding voor 5 jaar (tot oktober 2013).
Opleider: Dr WJB Mastboom, plv opleider: Dr JM Klaase
Traumagroep: 5 stafleden, 1 CHIVO
Vaatgroep: 4 stafleden, 1 CHIVO
Onco-g.e. groep: 5  stafleden, 1 CHIVO
Longchirurgie: 3 stafleden, 1 CHIVO
IC: 1 staflid
Defensierelatie: 1 staflid + 2 stafleden wederkerig
------------------------------------------------------------------------------------
2x per week 1-1,5 uur onderwijs vooral gericht op eisen plan SCHERP
1x per week 1-1,5 uur algemeen: PA, necrologie, research, casuistiek
1x per maand 2 uur lokale refereeravond
1x per 3 maanden regiobijeenkomsten trauma-, vaat-, oncog.e. groep
1x per maand opleidingsvergadering en voortgangstoetsen
1x per 6 maanden refereerbijeenkomst regio Noord

Vele multidisciplinaire overlegstructuren (tenminste 1x per week):
- Traumabespreking
- Diverse multidisciplinaire vaatbesprekingen
- Longchirurgie
- Mammapathologie
- Endocrinologie
- Hoofd-halschirurgie
- Gastro-enterologie-chirurgie-radiologie
- Algemene oncologie

Sollicitatie en contact

Dr WJB Mastboom,oncologisch chirurg, algemeen opleider chirurgie.
w.mastboom@mst.nl
Dr. RH Geelkerken, vaatchirurg, vervolgopleider vaatchirurgie.
r.geelkerken@mst.nl
Dr JM Klaase, oncologisch chirurg, vervolgopleider oncologische chirurgie
j.klaase@mst.nl
Dr HM Mulder, oncologisch chirurg, vervolgopleider longchirurgie
h.mulder@mst.nl
Dr ADP van Walsum, traumachirurg, vervolgopleider traumachirurgie
a.vanwalsum@mst.nl 

Tel: 053-4872510: secretariaat Chirurgie, MST.

Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente (MST) is een groot opleidingsziekenhuis en maakt deel uit van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Medical School Twente (MedST) is het "Leerhuis " van MST. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Medisch Spectrum Twente
Ariensplein 1
7511 JX Enschede

tel.: 053 48 72 000
website: https://www.mst.nl/p/over-mst/leren-bij-mst/medische-opleidingen/