terug

Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem

Urogynaecologie

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Het MCL is een grote perifere opleidingskliniek met regiofuncties in alle deelgebieden. In de polikliniek worden jaarlijks ruim 500 patienten gezien met bekkenbodemproblematiek, met name incontinentie en/of verzakking. Conservatieve behandeling is sterk ontwikkeld en er bestaan goede samenwerkingsverbanden met zowel eerste- als tweedelijns bekkenfysiotherapeuten. Jaarlijks worden 150 tot 200 urogynaecologische operaties verricht, waarbij een breed palet van technieken kan worden aangeleerd (VUE met plastieken, SSF, enteroceleplastiek, meshimplantatiechirurgie voor recidieven en TVT-O). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan urogynaecologische (consortium)studies.

Twee gynaecologen participeren in het Multidisciplinaire Bekkenbodem Expertise Centrum van het MCL, waar een geselecteerde groep van patiënten met complexe problematiek kan worden gezien door gynaecoloog, uroloog, chirurg, MDL-arts, seksuoloog en bekkenfysiotherapeut. De aios kan hierin participeren.

Mogelijkheden bestaan om via stages bij collegae uit het bekkenbodemteam verdiepingsstages te doen op het gebied van: chronische obstipatie, rectale ontledigingsproblematiek (MDL-arts), defaecografie en urodynamisch onderzoek, chirurgische operaties in de bekkenbodem (STARR, anterieure rectopexie, etc.) en bekkenfysiotherapeutische benadering van bekkenbodemdysfunctie.

Het MCL is een STZ ziekenhuis met een grote regionale functie. Vrijwel alle specialismen zijn in het MCL vertegenwoordigd. In het MCL verzorgen tot op heden 15 vakgroepen een (gedeeltelijke) opleiding tot specialist. Alle opleidingen zijn vertegenwoordigd in de Centrale OpleidingsCommissie (COC), waarin uiteraard ook AIOS zitting hebben.
Het MCL maakt deel uit van regio OOR-NO Nederland en heeft AIOS uit het UMCG en een tropenarts in opleiding. Alle gynaecologen in het MCL zijn actief betrokken bij de opleiding en hebben de cursus Teach the Teachers gevolgd. De opleiding tot gynaecoloog in Leeuwarden kenmerkt zich door een open, collegiale en veilige sfeer. Binnen de maatschap heerst een ambitieuze, collegiale en toegankelijke sfeer waarbij zorginnovatie en ontwikkeling belangrijke punten zijn. Het MCL is al jaren een gewilde en populaire plek binnen het Groningse cluster.
De vakgroep wordt jaarlijks door de assistenten in opleiding beoordeeld (D-RECT). Er is een actief kwaliteitsbeleid zoals een complicatiebespreking en OK-indicatiebespreking, indicatiebespreking. Eens per 3 maanden wordt er ziekenhuisbreed “discipline overstijgend onderwijs” gegeven met uiteenlopende onderwerpen.

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling