Differentiatiestage Perinatologie Perinatologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het MCL is een grote perifere opleidingskliniek en heeft  1700 klinische partus per jaar. Het MCL heeft daarnaast  een regiofunctie voor heel Friesland voor de prenatale diagnostiek. De afdeling prenatale diagnostiek van het MCL is een satellietcentrum van het het UMCG, met wie wij nauw samenwerken. 
Deze stage is uniek vanwege de combinatie van 1e en 2e lijns perinatologische zorg in combinatie met de derdelijns zorg prenatale diagnostiek.
Als AIOS in het MCL draag je zelfstandig en onder supervisie bij aan de zorg voor de (hoog-risico) zwangeren. Alle facetten van de verloskunde komen aan bod, met een accent op prenatale screening en diagnostiek.

Het MCL is een STZ ziekenhuis met een grote regionale functie. Vrijwel alle specialismen zijn in het MCL vertegenwoordigd. In het MCL verzorgen tot op heden 15 vakgroepen een (gedeeltelijke) opleiding tot specialist. Alle opleidingen zijn vertegenwoordigd in de Centrale OpleidingsCommissie (COC), waarin uiteraard ook AIOS zitting hebben.
Het MCL maakt deel uit van regio OOR-NO Nederland en heeft AIOS uit het UMCG en een tropenarts in opleiding. Alle gynaecologen in het MCL zijn actief betrokken bij de opleiding en hebben de cursus Teach the Teachers gevolgd. De opleiding tot gynaecoloog in Leeuwarden kenmerkt zich door een open, collegiale en veilige sfeer. Binnen de maatschap heerst een ambitieuze, collegiale en toegankelijke sfeer waarbij zorginnovatie en ontwikkeling belangrijke punten zijn. Het MCL is al jaren een gewilde en populaire plek binnen het Groningse cluster.
De  vakgroep wordt jaarlijks door de assistenten in opleiding beoordeeld (D-RECT). Er is een actief kwaliteitsbeleid zoals een complicatiebespreking en OK-indicatiebespreking, indicatiebespreking. Eens per 3 maanden wordt er ziekenhuisbreed “discipline overstijgend onderwijs” gegeven met uiteenlopende onderwerpen.

Sollicitatie en contact

In het MCL kunnen we maximaal 1 AIOS plaatsen voor de differentiatiestage Perinatologie. Aanvang van de toegekende stage zal in overleg plaatsvinden.
Voor informatie kan de kandidaat zich wenden tot de gynaecologen met aandachtsgebied perinatologie: dr M.S. Post (marinka.post@znb.nl, 058-2863225) of tot dr. L.P. Morssink (l.p.morssink@znb.nl, 058-2863217).
De kandidaat dient een sollicitatiebrief te zenden naar de (plaatsvervangend) opleider O&G in het MCL. De opleider is dr. L.P. Morssink (l.p.morssink@znb.nl) en de plaatsvervangend opleider is dr. D.A.M. Perquin (denise.perquin@znb.nl)

Medisch Centrum Leeuwarden

In het MCL hebben we opleiden, ontwikkelen en onderzoek hoog in het vaandel staan. Wij verzorgen 23 medische vervolgopleidingen, 12 CZO-erkende opleidingen en diverse initiële en verpleegkundige vervolgopleidingen. In het ziekenhuis lopen momenteel ongeveer 165 onderzoeken. Dit betreft zowel medisch en verpleegkundig onderzoek, als ook HBO- of WO-onderzoek.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Medisch Centrum Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden

tel.: 058-2866666
website: https://www.mcl.nl/#leren-en-wetenschap