Differentiatiestage Neonatologie neonatologie in een algemeen ziekenhuis

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze stage krijgt de aios de gelegenheid onder supervisie van een neonatoloog de hele neonatologie te leren: niet alleen de 'gewone zorg' voor pasgeborenen, maar ook die van 'post-ic-hc' kinderen. De aios superviseert a(n)ios die op de afdeling werkzaam is.
Daarnaast neemt de aios deel aan de nazorgspreekuren, waar de prematuur geboren kinderen worden begeleid door kinderarts, fysiotherapeut, cb-arts en logopedist. De nazorgpoli in het MCL is uniek en voor de aios valt er veel te leren.
De aios wordt ook betrokken bij de zorg voor kind en zwangere met een psychiatrische stoornis (POP: psychiatrie, obstetrie, pediatrie) De stage is in principe voor de hele week, maar in overleg kan deze in deeltijd worden gedaan.

Sollicitatie en contact

Bel met een van ons via tel. 058 2863385

Medisch Centrum Leeuwarden

In het MCL hebben we opleiden, ontwikkelen en onderzoek hoog in het vaandel staan. Wij verzorgen 23 medische vervolgopleidingen, 12 CZO-erkende opleidingen en diverse initiële en verpleegkundige vervolgopleidingen. In het ziekenhuis lopen momenteel ongeveer 165 onderzoeken. Dit betreft zowel medisch en verpleegkundig onderzoek, als ook HBO- of WO-onderzoek.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Medisch Centrum Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden

tel.: 058-2866666
website: https://www.mcl.nl/#leren-en-wetenschap