Volwassenpsychiatrie Consultatieve volwassenenpsychiatrie consultatieve- en ziekenhuispsychiatrie

Duur: 
6 maanden
9 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Medisch Centrum Haaglanden bestaat uit 3 locaties: Westeindeziekenhuis, Antoniushove (Leidschendam) en het Bronovoziekenhuis, waar vooralsnog geen stageplaatsen zijn. In het Medisch Centrum Haaglanden zijn op de 3 locaties 7 psychiaters werkzaam. Het team bestaat verder uit consultatief psychiatrisch verpleegkundigen (1 op elke locatie) en een verpleegkundig specialist. Vanuit Parnassia worden in het MCH 2 AIOS-stages consultatieve- en ziekenhuispsychiatrie vervuld binnen de basisopleiding, daarnaast zijn 1-2 HAIO's werkzaam (3-mnds-stage), 3 ANIOS en dus de mogelijkheid AIOS, die een keuzestage consultieve- en ziekenhuispsychiatrie willen invullen.

Op de locatie van het Westeindeziekenhuis bevindt zich de MPU met 6 bedden, waar kennis verworven kan worden omtrent somatische en psychiatrische comorbiditeit. Tevens heeft het Westeindeziekenhuis een grote, drukke SEH, waar tijdens kantooruren door de ziekenhuispsychiatrie zelf de SEH-spoedconsulten worden verricht. Door de ligging is het Westeindeziekenhuis een echt grote-stads-ziekenhuis met culturele diversiteit en veel patiënten uit zwakkere sociale milieus.

Op 2 locaties is een POP-poli en verder bescheiden poliklinische capaciteit tbv nazorg en inventariserende poliklinische consultmogelijkheden met korte behandeltrajecten voor patiënten verwezen door de medisch specialisten uit het ziekenhuis.

Hoe ga ik leren?

De psychiatrische consulten en het werk op de MPU bieden een breed scala aan comorbiditeitsproblematiek en benodigde afstemming met de andere medische disciplines, waarbij verdiepende kennis en vaardigheden qua medisch inhoudelijk handelen, samenwerken en benodigde communicatieve vaardigheden kunnen worden opgedaan. Het laagdrempelige contact met de diverse stafleden/supervisoren is kenmerkend voor deze stageplaatsen.

Sollicitatie en contact

Bij belangstelling voor een 6, 9, of 12-maands keuzestage kunt u contact opnemen met de opleider of plv opleider. De stage kan vervuld worden in 5 werkdagen (met 1,0 opleidingsaanstelling)  of met een 0,8 opleidingsaanstelling indien 4 werkdagen zijn gewenst. De stage kan eventueel gecombineerd worden met een wetenschappelijke stage:

dr.Marjolein Bannink, opleider

070 3302495(secr) of via mail m.bannink@mchaaglanden.nl

Ferdi Balk, plv opleider

070 3302495 (secr)  of via mail f.balk@mchaaglanden.nl

Haaglanden Medisch Centrum

HMC leidt in grote getale personeel op. Medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Haaglanden Medisch Centrum
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag

tel.: 088 9792508
website: werkenbijhmczorg.nl