Keuzestage Multitrauma

Aanvang: 
29-11-2016
Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Revalidatie van traumatologie patiënten

Het Haaglanden Medisch Centrum is een level 1 traumacentrum (als onderdeel van Traumacentrum West, in samenwerking met HAGA en LUMC). (Kengetallen: http://www.lnaz.nl/cms/LNAZ_LTR_landelijke_rapportage_2009-2013.pdf).

In deze getallen zijn patiënten opgenomen met traumatisch hersenletsel, dwarslaesie beelden, perifeer zenuwletsel en/of weke delen / skelet schade.

Deze differentiatie stage richt zich primair op de patiënten met perifere gevolgen van traumatologie.

Na diagnostiek, stabilisering en vervolgbehandeling begint voor deze patiëntengroep de revalidatiefase. De revalidatiegeneeskunde wordt in de vroege fase betrokken bij de behandeling. Een deel van de patiëntengroep kan na de ziekenhuisfase naar huis met eerste lijn behandeling, een ander deel heeft te maken met een dermate complex letsel dat een opname op een revalidatieafdeling noodzakelijk is. Dat kan in een verpleeghuis met een indicatie voor geriatrische revalidatie zorg (GRZ) of in Sophia Revalidatie Den Haag, een categoraal ziekenhuis voor specialistische revalidatie. Sophia Revalidatie heeft een gespecialiseerde afdeling voor traumarevalidatie.

Dwarslaesie patiënten worden conform regionale afspraken doorgaans verwezen naar een dwarslaesiecentrum, bijvoorbeeld naar RC Rijndam of de RC Hoogstraat.

 

Sophia Revalidatie
Bij Sophia Revalidatie zetten we ons graag in voor onze patiënten: kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatiezorg nodig hebben. Wij behoren tot de zes grootste revalidatiecentra van Nederland en zijn gevestigd op acht locaties in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer. Jaarlijks behandelen we 5500 patiënten, waarvan 500 klinisch en 1700 kinderen en jongeren. Lees ook http://www.sophiarevalidatie.nl/werken/scholing-en-opleiding

Hoe ga ik leren?

WERKWIJZE

Je zult traumapatiënten zien in consult/medebehandeling tijdens de ziekenhuisfase. Omdat je tevens in het revalidatiecentrum werkt kun je de trauma patiënten vervolgen in hun revalidatieproces. Wekelijks vindt er in het ziekenhuis een MDO plaats met de fysiotherapie dat je mede voorbereidt, en je neemt deel aan de traumabespreking met de heelkunde / orthopedie. Er is om de maand een trauma refereeravond van het OOR Leiden (TOWN – trauma overleg West Nederland). Verder ben je wekelijks betrokken bij het teamoverleg van de klinische afdeling van Sophia Revalidatie.

STAGEDOELEN

Aan het begin van de stage worden tijdens het startgesprek met de supervisor en opleider de individuele stagedoelen besproken. De doelen stel je voorafgaand als concept op, deze zijn afhankelijk van de opleiding, het opleidingsjaar en persoonlijke voorkeuren. De doelen worden halverwege de stage geëvalueerd en in het eindgesprek voor de laatste keer besproken.

De volgende doelen kunnen tijdens deze stage behaald worden:

Medisch handelen - Een revalidatiebehandelplan kunnen opstellen en vervolgen voor een patiënt met een complex traumatologisch letsel, zowel in de ziekenhuisfase als in de klinische revalidatie.

Communicatie - Ervaring opdoen in gespreksvaardigheden in gesprekken met patiënt en familie.

Samenwerking - Participatie in de teamvergadering/MDO, meedraaien met traumaopvang (SEH dienst in overleg met heelkunde). Deelnemen aan 1e lijn traumanetwerk. Traumavisite.

Kennis en wetenschap - Kennis opdoen over de behandeling van traumatologiepatiënten. Een CAT voorbereiden op een traumatologisch onderwerp.

Maatschappelijk handelen – Inzicht in juridische en arbeidsrechtelijke gevolgen van traumatisch letsel. Inzicht in stepped care voor deze doelgroep. Omgaan met problematiek zoals de onverzekerde/illegale patiënt.

Organisatie – verdelen van tijd en aandacht over de verschillende locaties vraagt een strakke weekorganisatie. Een goed onderscheid in hoofd- en bijzaken is essentieel.

Professionaliteit – Leerdoelen op dit gebied hangen af van je eigen input.

ROOSTER CONCEPT (aan te passen op grond van leerdoelen)

Ma – woe - vrij in Haaglanden Medisch Centrum
Di – do in SR (donderdag team)

Samenwerkende instellingen

Basalt Den Haag

Sollicitatie en contact

ORGANISATIE

Organisatoren

Drs Marco Schults, revalidatiearts afdeling traumarevalidatie Sophia Revalidatie.
Drs Henk Arwert, opleider revalidatiegeneeskunde Haaglanden Medisch Centrum.
Dr S Meylaerts, opleider heelkunde Haaglanden Medisch Centrum

Verantwoordelijke opleiders

Drs. F van Markus, opleider Sophia Revalidatie, tel 070 3593593
Drs. Henk Arwert, opleider revalidatiegeneeskunde Haaglanden Medisch Centrum, tel 088 9797900
Dr S Meylaerts, opleider heelkunde Haaglanden Medisch Centrum

SOLLICITATIE & CONTACT

Geïnteresseerden kunnen meer informatie opvragen en/ of een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Graag bij de aanmelding voor een gesprek een CV toevoegen.

T.a.v. Drs. H.J. Arwert, opleider
Postbus 432
2501 CK Den Haag
h.arwert@haaglandenmc.nl

Haaglanden Medisch Centrum

HMC leidt in grote getale personeel op. Medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Haaglanden Medisch Centrum
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag

tel.: 088 9792508
website: werkenbijhmczorg.nl