Vooropleiding Algemeen Beschikbaar voor de opleidingen: cardiologie, klinische geriatrie, longziekten en TBC, maag-darm-lever ziekten en reumatologie.

Aanvang: 
07-06-2016

Wat gaat de aios leren?

Meander is een topklinisch ziekenhuis met een compleet pakket hoogwaardige ziekenhuiszorg. We beschikken over diverse topklinische activiteiten met bijbehorende hoogwaardige faciliteiten zoals complexe oncologische zorg, een PET CT scan, drie volledig ingerichte OK’s voor minimaal invasieve chirurgie en sinds dec 2010 de Da Vinci operatierobot.

De afdeling Interne geneeskunde van het Meander Medisch Centrum verzorgt al vele jaren de (voor)opleiding van AIOS Interne geneeskunde en maakt deel uit van de Onderwijs en Opleidingsregio ROCU. De opleiding Interne geneeskunde bestaande uit opleider, waarnemend opleider en opleidingscoördinator is een professionele organisatie, de opleiders zijn gedeeltelijk vrijgesteld om de opleiding verder te professionaliseren. De opleiding heeft hoge scores behaald bij de D-rect enquête en de EFFECT. 

Bij de (voor)opleiding interne geneeskunde wordt aandacht geschonken aan de leerdoelen die de internist of ander specialisme aan het einde van de opleiding moeten hebben bereikt. Hierin zijn vrijwel alle specialismen vertegenwoordigd.
Kernbegrippen vanuit de opleiding zijn: competentiegericht opleiden en ruime aandacht voor het integraal functioneren van de AIOS. Toetsing en begeleiding van de competenties verlopen via stageblokgesprekken en voortgangsgesprekken en baseren zich op het digitale portfolio, KPB’s, ROIG/COIG toets.

Hoe ga ik leren?

Bij de Interne geneeskunde bestaat een stageperiode uit 3 tot 4 maanden. De volgende stageplaatsen kunnen we aanbieden:

 • 1e jaar: algemene interne geneeskunde bestaande uit interne algemeen, interne nefrologie, interne oncologie / hematologie en interne vasculaire endocrinologie en SEH
 • Oncologie
 • Nefrologie
 • Maag-Darm-Leverziekten
 • Consulten
 • Cardiologie
 • Longziekten
 • Intensive care

 

Opleidingsklimaat: het lokale onderwijs is interactief en discussie tussen de AIOS wordt aangemoedigd. De ochtend en avond overdracht zijn leerzaam en prettig en hebben mede als doel het klinisch redeneren te oefenen.

Het opleidingsteam heeft aandacht voor een leerzame overdracht. De AIOS (en co-assistenten) zijn meestal aan het woord en de staf luistert actief mee en grijpt in daar waar nodig. Om de overdracht efficiënt te laten verlopen, worden de patiënten gepresenteerd als de zogenaamde “10 seconden patiënt” (korte presentatie van patiënt) en “3 minuten patiënten” (met onderlinge discussie/leer moment). 

Ook wordt veel waarde gehecht aan de patiënten demonstratie, zoals afgesproken in de ROCU. Samen met een internist wordt dit voorbereid en het streven is dat elke AIOS dit in zijn opleidingstijd een keer doet. Verder wordt getracht andere disciplines zo veel mogelijk bij het onderwijs te betrekken (bv klinische chemie, medische microbiologie, cardiologie etc.)

 

Verplichte besprekingen

 • ochtend en avond rapport

 • Grote visite

 • Pathologie/obductie bespreking

 • Probleemoplossende bespreking (soms als grand round)

 • Critical appraised topic /literature/ refereren(soms als grand round)

 • Complicatiebespreking (soms als grand round)

 • Patiënten demonstraties (onder medeleiding van specialist)

 • Bij onderwijs momenten wordt zo veel mogelijk stil gestaan bij de NIV protocollen en lokale protocollen. Alle protocollen dienen jaarlijks (kort) te zijn besproken.

Op dit moment werken er 32 A(N)IOS. Het opleidingsteam bestaat uit 16 internisten, 7 MDL artsen en 4 klinisch geriaters. Tijdens de diensten wordt ook dienst gedaan voor  de longziekten, geriatrie en maag-darm- en leverziekten. 

 

Samenwerkende instellingen

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Sollicitatie en contact

Inlichtingen:

Ook kun je telefonisch informatie inwinnen bij mw. M. Koekkoek, opleidingscoördinator: e-mail ma.koekkoek@meandermc.nl, tel nummer 033-8501190

De sollicitatieprocedure bestaat uit:

 1. Het zenden van een cv en aanbiedingsbrief naar de opleider.
 2. Een gesprek met de opleider(s).

Aanvang: In samenspraak met de opleiders.

Duur: Afhankelijk van de opleiding 2 of 3 jaar.

Meander Medisch Centrum

Meander zorgt niet alleen voor uitdagend werk in een afwisselende omgeving, maar ook voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Daarom krijg je een breed aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden, die je samen met onze opleidingscoördinatoren kunt invullen. Daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met jouw wensen! Bekijk de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.