Keuzestage MDL stage

Aanvang: 
28-09-2016
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Keuzestage bekkenbodem

Locatie: Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, Amersfoort

Doelgroep: Dit aandachtsgebied kan worden gevolgd in het 4e t/m het 6e jaar van de opleiding, maar kan in specifieke gevallen ook eerder van start gaan.  Het is een stage voor iedere AIOS die meer kennis wil opdoen van bekkenbodemproblematiek. Er kan maximaal 1 AIOS per periode geplaatst worden. Het aandachtsgebied wordt eveneens gevolgd op de afdelingen heelkunde, gynaecologie en urologie (introductieweek). Deze stage kan gecombineerd worden met een anale EUS stage.  

Duur: 3 maanden. Wanneer een AIOS specifieke belangstelling heeft voor bekkenbodemproblematiek kan ook een stage van 6 maanden gevolgd worden.

Kernbegrippen: epidemiologie, evidence-based medicine, clinical trials, interpretatie studies, multidisciplinair overleg, endoscopische technieken, logistiek en organisatie.

Stage indeling

  • Introductie week (5 dagen). Met onder andere bijwonen multidisciplinair bekkenbodemspreekuur, bekkenbodem-operaties, bekkenbodemfysiotherapie, functieonderzoek en interpretatie radiologische diagnostiek.
  • Wekelijkse bekkenbodem polikliniek (dinsdagmiddag 13:00 voorbespreken, 13:30 poli) met aansluitend patiëntenbespreking (16.15-17.30 uur) en multidisciplinair bekkenbodemoverleg (17.30-18.00).

Competenties

Medisch handelen  

  • Kennis van de anatomie en fysiologie van de bekkenbodem, kennis van en inzicht in bekkenbodemproblematiek; gerelateerde diagnostiek (radiologisch, echografisch, endoscopisch) en therapie met nadruk op multidisciplinaire samenwerking

  • Poliklinisch en klinisch handelen, met begeleiding, feedback en toetsing door supervisor op de afdeling MDL, waarbij wordt toegewerkt naar geleidelijk toenemende zelfstandigheid

  • Zelfstandig bekkenbodemspreekuur, combinatiespreekuur van de chirurgie/gynaecologie/urologie, functieonderzoeken, meelopen bekkenbodemfysiotherapeut

  • Bijwonen van hybride bekkenbodemingrepen, ROBOT-geassocieerde chirurgie

  • Evt geavanceerde endoscopie stage, hands-on training EUS, uitvoering tot bekwaamheidsniveau 3

Communicatie

  • Vaardigheid in de psychosociale begeleiding, effectieve multidisciplinaire besprekingen.

  • Aanwezigheid en actieve inbreng patiënten bij multidisciplinaire bekkenbodem bespreking.

Kennis en wetenschap

  • Literatuurstudie.

Toetsing

Er vindt een introductie- en een eindgesprek plaats.

Sollicitatie en contact

Contactpersonen:          Menno Brink (Opleider MDL), 033-8501160, MA.Brink@meandermc.nl              
                                          Marit Koekkoek (Opleidingscoordinator MDL), 033-8501190, ma.koekkoek@meandermc.nl
                                          Anneke Zuidema (Opleidingsadviseur), 033-8505634, ael.hinzen@meandermc.nl

Meander Medisch Centrum

Meander zorgt niet alleen voor uitdagend werk in een afwisselende omgeving, maar ook voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Daarom krijg je een breed aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden, die je samen met onze opleidingscoördinatoren kunt invullen. Daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met jouw wensen! Bekijk de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.