Differentiatiestage Vaatchirurgie Vaatchirurgie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Meander is een topklinisch opleidingsziekenhuis met een compleet pakket hoogwaardige ziekenhuiszorg. Er is een volledig vernieuwde angiografie-interventiekamer. Tevens hebben we hoogwaardige angiografie-apparatuur voor endovasculaire en hybride vaat-ingrepen op OK. 

Als vaatdifferentiant krijg je de mogelijkheid om in deze laatste twee jaar verdere verdieping en vaardigheden te verkrijgen in de algemene vaatchirurgische praktijk in de volle breedte (behoudens thoraco-abdominale aortachirurgie). Naast opleiding in de vaatchirurgische operaties, zijn afspraken gemaakt met de interventie-radiologen voor een stage endovasculaire interventies. Nieuwe patiënten worden gezien op de gespecialiseerde vaatpoli, met direct aanvullende diagnostische mogelijkheden in ons goed geoutilleerde vaatcentrum. We hebben wekelijks indicatie- overleg met de interventie-radiologen. Daarnaast is er een wekelijkse shuntbespreking, overleg met de vasculair internisten en met de neurologen.

4 chirurgen zijn volledig opgeleid en capabel om collega’s te superviseren en op te leiden in de vaatchirurgie.
We hebben een gespecialiseerd varicesspreekuur met moderne duplexmogelijkheden. Interventies vinden plaats middels VNUS, flebectomie, sclerotherapie en nog enkele operatieve ingrepen.

We hebben wederom het vaatkeurmerk verkregen in 2013


Sinds 2004 is er sprake van erkenning voor de volledige opleiding Heelkunde. Visitatie vond met goed gevolg plaats op 2 oktober 2009; de MSRC heeft erkenning verleend tot 23 januari 2015.
De arts-assistenten werken onder supervisie van de chirurgen. Dagelijkse vinden gestructureerde overdrachtsmomenten aan het begin en eind van de dag plaats. Verder zijn er diverse multidisciplinaire patiëntenbesprekingen op vaste dagen in de week zoals de interne-chirurgische overdracht, de traumabespreking, de vaatbespreking, de oncologiebespreking en de longbespreking. Er is een wekelijkse refereer-onderwijsbijeenkomst. Twaalf maal per jaar wordt een complicatie- en/of necrologiebespreking georganiseerd. Hieraan nemen ook de intensivisten deel.

Chirurgische activiteiten per locatie:
Amersfoort: poli, OK, verpleegafdeling
Baarn: poli, POK

Organisatie van de verpleegafdeling:
In het kader van de opleiding wordt er sinds begin 2008 gewerkt met gedifferentieerde verpleegafdelingen te weten GE-Onco, Vaat + Long en Trauma. De mammachirurgie is geconcentreerd op de afdeling voor kortverblijf en dagbehandeling. De medische supervisie ligt per verpleegafdeling bij 2-3 chirurgen.
 

Sollicitatie en contact

Sollicitatiebrieven kunnen gericht worden aan dr AJ van Overbeeke, opleider.
Adres: postbus 1502, 3800 BM Amersfoort 
Voor meer informatie over de opleiding in Meander kan contact worden opgenomen met een van de ouderejaars AIOS Heelkunde via tel nr 033-8505050

We bieden de mogelijkheid om een dag mee te lopen om zo een indruk te krijgen van de sfeer en samenwerking binnen de chirurgie.

Programma van de oriëntatiedag:
7.30 uur: overdracht, aansluitend artikel, protocol- of patiëntenbespreking
8.00 uur: röntgenbespreking, aansluitend visite
9.30 uur-16.15: meelopen op poli of OK
16.15 uur: overdracht
17.00-18.00 uur: onderwijs & wetenschap
18.00 uur: afrondend gesprek met opleider

Meander Medisch Centrum

Meander zorgt niet alleen voor uitdagend werk in een afwisselende omgeving, maar ook voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Daarom krijg je een breed aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden, die je samen met onze opleidingscoördinatoren kunt invullen. Daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met jouw wensen! Bekijk de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.