Vooropleiding Beschikbaar voor de opleidingen: cardiologie, klinische geriatrie, longziekten en TBC, maag-darm-lever ziekten, nucleaire geneeskunde en reumatologie

Aanvang: 
09-03-2016

Wat gaat de aios leren?

Vooropleiding interne geneeskunde, in een STZ-ziekenhuis met vrijwel alle specialismen en opleidingen vertegenwoordigd. Bij de (voor)opleiding interne geneeskunde wordt aandacht geschonden aan de leerdoelen die de internist of ander specialisme aan het einde van de opleiding moeten hebben bereikt. Kernbegrippen vanuit de opleiding zijn: competentiegericht opleiden en ruime aandacht voor het integraal functioneren van de aios. Competentiegebieden voor de aios zijn: medisch handelen en kennis, communiceren, samenwerken, wetenschapper, maatschappelijk handelen en bevorderen van gezondheid, organiseren, reflecteren en professionaliteit. Toetsing en begeleiding van de competenties verlopen via stageblokgesprekken en voortgangsgesprekken en baseren zich op het digitale portfolio, KPB’s, ROIG/COIG toets.

Hoe ga ik leren?

De aios doorloopt in het 1e opleidingsjaar de stage interne geneeskunde. In het 2e en 3e jaar worden de stageplaatsen ingedeeld volgens de opleidingseisen. Supervisie vindt tweemaal per week gestructureerd plaats tijdens de grote visite.

Er wordt wekelijks ruime aandacht besteed aan besprekingen, onderwijs en presentaties. Naast de dagelijkse overdrachten en radiodiagnostiek besprekingen en MKSAP zijn er wekelijks cursorisch ROIG onderwijs, patiëntenbespreking, PICO / CAT presentatie, What’s hot (maatschappelijk handelen), casus pro diagnosi, Cardiologie of Longonderwijs, Chirurgie/Internebespreking, Oncologiebespreking en tweewekelijks PAMM bespreking en referaat. Binnen het MMC is er voor de a(n)ios interne geneeskunde wekelijks onderwijs in de vorm van een presentatie door een van de medisch specialisten via de staflunch.

Show-and-tell

De afdeling Interne geneeskunde van het Máxima Medisch Centrum verzorgt al vele jaren de (voor)opleiding van aios Interne geneeskunde en maakt deel uit van de Onderwijs en Opleidingsregio ROZON. De opleiding Interne geneeskunde bestaande uit opleider, waarnemend opleider en opleidingssecretaresse is een professionele organisatie, de opleiders zijn gedeeltelijk vrijgesteld om de opleiding verder te professionaliseren. De opleiding heeft hoge scores behaald bij de D-rect enquête en de MCTQ. De  opleiding is in november 2014 gevisiteerd en door de RGS is een erkenning van 5 jaar gegeven, verder zijn we bevoegd verklaard om 4 jaren van de opleiding interne geneeskunde aan te bieden. Ook de aios die een vooropleiding interne geneeskunde moeten volgen in het kader van hun opleiding kunnen hier (een deel van) hun opleiding volgen. Naast aios, zijn er ook anios op de afdeling werkzaam.

 

Op dit moment werken er 25 a(n)ios. Het opleidingsteam bestaat uit 17 internisten en 1 klinisch geriater. Er wordt nauw samengewerkt en er bestaat een goede opleidingssfeer.

Tijdens de diensten wordt ook dienst gedaan voor  de longziekten, cardiologie en maag-darm- en leverziekten. Voor aanvang diensten is er een introductieprogramma welke in de eerste 6 weken van dienstverband met goed gevolg doorlopen dient te worden. Dit programma bestaat uit het volgen van acute lessen interne geneeskunde, longziekten en cardiologie, ALS training, intubatietraining en ABCDE training.

 

Bij de Interne geneeskunde bestaat een stageperiode uit 4 maanden. De volgende stageplaatsen kunnen we aanbieden:

 • 1e jaar: algemene interne geneeskunde bestaande uit interne algemeen, interne nefrologie, interne oncologie / hematologie en interne AoA en SEH
 • Hematologie
 • Nefrologie
 • Maag-Darm-Leverziekten
 • Consulten
 • Cardiologie
 • Longziekten
 • Intensive care
 • Polikliniek

 

Opleidingsonderdeel type: Vooropleiding

 • cardiologie vooropleiding, duur: 2 jaar
 • klinische geriatrie vooropleiding, duur: 2 jaar
 • longziekten en tbc vooropleiding, duur 2 jaar
 • maag-darm-leverziekten vooropleiding, duur: 2 jaar
 • reumatologie vooropleiding, duur 3 jaar

 

Sollicitatie en contact

Inlichtingen:

Ook kun je telefonisch informatie inwinnen: 040 888 6300, of bij mw. H. Haisma, e-mail h.haisma@mmc.nl, tel nummer 040-888 8235

De sollicitatieprocedure bestaat uit:

 1. Het zenden van een cv en aanbiedingsbrief naar de opleider.
 2. Een gesprek met de opleider en een specialist.

Aanvang: In samenspraak met de opleiders.

Duur: Afhankelijk van de opleiding 2 of 3 jaar.

Samenwerkende instellingen: Maastricht Universitair Medisch Centrum, Catharinaziekenhuis, KNMG / NIV / RGS

 

Maxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum wil het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Zuidoost-Brabant zijn. Dat bereiken we alleen als we alle professionele medewerkers een interessante en uitdagende werkomgeving bieden. Een uitdagende en professionele organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Om je goed te kunnen ontwikkelen, moet je vooral plezier hebben en je thuisvoelen in je werk en bij je collega’s. Dat vinden wij belangrijk.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

tel.: 040 888 80 00
website: http://www.werkenbijmmc.nl/?_ga=1.219710105.1287172259.1438602706