Differentiatiestage Voortplantingsgeneeskunde Voortplantingsgeneeskunde

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wanneer je gynaecoloog in opleiding bent en graag verder wilt in de voortplantingsgeneeskunde ben je van harte welkom in het Maxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven.

Aan het eind van het stagejaar ben je in staat zelfstandg een transvaginale hydrolaparoscopie te verrichten. Daarnaast maak je kennis met laparoscopische refertilisatie, myomectomie, adhaesiolysis en endometriose OK. ook wordt je ingewerkt om IVF-puncties te verrichten

Hoe ga ik leren?

Tijdens de wekelijkse fertiliteitsbesprekingen komen er verschillende onderwerpen ter sprake en kun je  je theoretische kennis uitbreiden. Een keer per kwartaal is er een overleg met diëtisten en psychologen. Twee keer per jaar is er een regionaal IVF-overleg. Per half jaar komen we met het fertiliteitsteam bijeen om lopende zaken en (nieuwe) protocollen te bespreken. Ook hebben we een ruim aanbod aan oefenfaciliteiten zoals de oefenbox maar ook virtual reality zoals de Simendo om je laparoscopische vaardigheden te trainen.

Op onze  polikliniek fertiliteit wordt je ingewerkt. Op de poliklinsche OK zul je naast de transvaginale Hydro laparoscopie ook vaginoscopie en hysteroscopie verrichten ter beoordeling van cavum uteri.

We zullen je tevens betrekken bij het opstellen van kliniekrichtlijnen en bij andere besluitprocessen met betrekking tot ons beleid.

Op wetenschappelijk gebied nemen wij deel aan een groot aantal studies binnen het  consortium fertiliteit welke in de regio Brabant vanuit Máxima Medisch Centrum gecoördineerd worden.

Afhankelijk van je wensen zal een persoonlijk rooster worden samengesteld, waarbij je wekelijks ingedeeld zult worden op de polikliniek, OK  en poliklinische OK. Daarnaast word je ingepland voor het verrichten van IVF-puncties.  We beschikken over 6 dagdelen endosocpische OK en 9 dagdelen POK. Je zult hierbij ingedeeld worden op de dagen dat de fertiliteitsendoscopie wordt verricht.

Wat betreft het dienstrooster zul je meedraaien in de assistentenpoule. Parttime dienstverband is mogelijk met (in overleg) een vaste vrije dag.

We hanteren voor het leren kennen van de kliniek een inwerkperiode van enkele weken.

Vier keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met de opleiders. Voor de beoordeling en toetsing wordt gebruik gemaakt van het digitale EPASS portfolio van de universiteit van Maastricht, waarin o.a. OSATS en KKB’s zijn opgenomen.

 

Uiteraard bezoeken de AIOS congressen en cursussen waarbij het zelf geven van voordrachten wordt gestimuleerd.

1 maal per jaar worden de AIOS getoetst op laparoscopische vaardigheden in het skills lab.

Tevens kunnen de AIOS een boxtrainer mee naar huis om thuis vaardigheden te oefenen.

 

Stagebegeleiders zijn: dr. Carolien Koks en dr. Jacques Maas

Show-and-tell

Máxima Medisch Centrum is een vooraanstaand  centrum ook op het gebied van endoscopische fertiliteitschirurgie. Jaarlijks worden er ongeveer 20 laparoscopische refertilisaties verricht bij patiënten die uit alle delen van het land naar ons verwezen worden. Wij zijn daarnaast de enige kliniek in Nederland die al 10 jaar ervaring heeft in het verrichtten van transvaginale Hydro laparoscopieën (fertiloscopieën) als vorm van tubadiagnostiek. Via deze transvaginale route worden er ook electrocoagulaties van de ovaria verricht.

Jaarlijks worden er ongeveer 500 nieuwe fertiliteitspatiënten op de polikliniek gezien. Na diagnostiek via snel of vertraagd traject, krijgen patiënten diagnose en behandelplan te horen.Er is een goede samenwerking met de diëtisten en met de medische psychologen. Tubadiagnostiek vindt plaats op de poliklinische OK.

We zijn een verwijscentrum voor endometriose patiënten

Samenwerkende instellingen

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Sollicitatie en contact

Aanvangsmogelijkheid is per direct; er is jaarlijks ruimte voor 1 extra AIOS in het kader van differentiatiestage voortplantingsgeneeskunde.

Wij zoeken AIOS die enthousiast zijn voor de voortplantingsgeneeskunde en bereid zijn om bij te dragen aan wetenschappelijke activiteiten, onderwijsactiviteiten en richtlijnontwikkeling.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met één van de gynaecologen in Máxima Medisch Centrum. We zijn telefonisch bereikbaar via 040-888 8384 of via de mail gynaecologie.secr@mmc.nl.

Dr. Carolien Koks en Dr. Jacques Maas

Solliciteren kan per post (MMC, t.a.v. mw. dr. M.Y. Bongers, opleider, Postbus 7777, 5500 MB  Veldhoven) of per e-mail (gynaecologie.secr@mmc.nl).

Maxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum wil het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Zuidoost-Brabant zijn. Dat bereiken we alleen als we alle professionele medewerkers een interessante en uitdagende werkomgeving bieden. Een uitdagende en professionele organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Om je goed te kunnen ontwikkelen, moet je vooral plezier hebben en je thuisvoelen in je werk en bij je collega’s. Dat vinden wij belangrijk.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

tel.: 040 888 80 00
website: http://www.werkenbijmmc.nl/?_ga=1.219710105.1287172259.1438602706