Differentiatiestage Perinatologie Perinatologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Differentiatiestage perinatologie in Máxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven

Jij bent gynaecoloog in opleiding en wilt graag verder in de perinatologie. Jij bent welkom in Máxima Medisch Centrum voor een differentiatie in jaar 5 en/of 6 van je opleiding als eerste stap in de richting van je subspecialisatie tot perinatoloog. Máxima Medisch Centrum is een derdelijnscentrum op gebied van de perinatologie. In 2015 waren er 2593 partus, 348 OHC opnames, 997 GUO I en 295 GUO II. Binnen de maatschap gynaecologie bestaat ons team uit 5 perinatologen. Daarnaast zijn er 2 fellows perinatologie werkzaam. Eén van deze gynaecologen  wordt je mentor tijdens de differentiatiestage.

Wat kun je van je differentiatiestage verwachten:

Je kunt je kennis en vaardigheid verdiepen met betrekking tot de perinatologie. Gezien ons ruime aanbod aan patiënten op de afdeling prenatale diagnostiek behoort het verrichten van GUO’s onder supervisie en ondersteuning bij SEO-certificering zeker tot de mogelijkheden. Daarnaast kun je actief participeren in de derdelijns perinatologie door supervisie te geven aan de physician assistant op de obstetrische high care.  Supervisie van de ANIOS op de verlossuites behoort ook zeker tot de mogelijkheden zodat je op het einde van de stage in staat bent adequaat supervisie van een grote verloskunde afdeling te verrichten. Verdieping zal verder plaatsvinden door actief te participeren op de high risk poli, waarbij je onder supervisie (actief en later op afstand) van de perinatoloog high risk obstetrische patiënten (maternaal en foetaal) zal zien. Binnen deze high risk spreekuren is ook de pre-conceptie zorg opgenomen. Participatie op de POP (psychiatrie obstetrie poli) samen met de psychiater behoort ook tot de mogelijkheden. Verder zal je actief participeren in vele patiënten besprekingen. Wekelijks is er een perinatologie bespreking, met de gynaecologen en de neonatologen, waarbij de patiënten op de obstetrische high care en de neonatale intensive care multidisciplinair worden besproken. De bespreking bevat ook elke week een presentatie over een gemeenschappelijk onderwerp zodat je de theoretische kennis kan uitbreiden. Wekelijks is er een OHC grote visite met alle perinatologen waarbij de OHC patiënten uitgebreid besproken worden en waarbij voldoende tijd is voor verdieping in de derdelijns problematiek. Er is een wekelijks uitgebreid multidisciplinair overleg met de eerstelijnsverloskundigen, waarbij zorgpaden en casemanagers vastgelegd worden van alle zwangeren in de regio. Verder is er elke 2 weken een MDO diabetes waarbij de patiënten met diabetes (mellitus en gravidarum) worden besproken met de perinatoloog, internist-endocrinoloog, de diëtiste en de diabetesverpleegkundige. Elke 4 weken is er een MDO POP waarbij alle zwangere patiënten worden besproken met de perinatoloog, de psychiater, medisch psycholoog en maatschappelijk werk. Twee keer per jaar is er een regionaal perinatologie-neonatologie overleg waarbij interessante casus uit de regio gepresenteerd worden en waarbij presentaties verzorgd worden over uiteenlopende onderwerpen. We zullen je tevens betrekken bij het opstellen van kliniekrichtlijnen en bij andere besluitprocessen met betrekking tot ons beleid. Op wetenschappelijk gebied heeft de afdeling perinatologie van MMC een samenwerkingsverband met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en werkt in veel projecten samen met Philips. De onderzoeksgroep fundamentele perinatologie (FUN) onder leiding van prof. dr. Guid Oei komt maandelijks bij elkaar voor overleg. Participatie in een van de onderzoekslijnen; foetaal elektrocardiogram, elektrohysterogram of teamtraining behoort zeker tot de mogelijkheden. Verder nemen wij deel aan een groot aantal studies binnen het landelijke consortium 2.0 obstetrie welke in de regio Brabant vanuit Máxima Medisch Centrum gecoördineerd worden.

Hoe ga ik leren?

Afhankelijk van je wensen zal een persoonlijk rooster worden samengesteld, waarbij je wekelijks ingedeeld zult worden op de polikliniek, prenatale diagnostiek, OK en supervisie van de obstetrische high care en de verlossuites. Wat betreft het dienstrooster zul je meedraaien in de assistentenpoule. Parttime dienstverband is mogelijk met (in overleg) een vaste vrije dag.

MMC heeft een afdeling prenatale diagnostiek waar geavanceerd ultrageluidsonderzoek plaatsvindt (GUO I en GUO II). Er zijn high riskpoli’s en psychiatrie obstetrie poli’s (POP). Er kan een korte stage worden gedaan op de NICU.

Onze maatschap bestaat uit 12 gynaecologen en 2-3 felllows (2x perinatologie en 1x endoscopie). We werken op 2 locaties, namelijk locatie Veldhoven en locatie Eindhoven. In Eindhoven ligt de nadruk op de electieve patiëntenzorg en in Veldhoven ligt de nadruk op de acute zorg en de verloskunde. We beschikken over een Obstetric High Care afdeling en een NICU met 16 bedden waardoor we een regiofunctie vervullen voor de derdelijns verloskunde. Elke gynaecoloog binnen onze maatschap heeft 1 of meerdere aandachtsgebieden. Het  team perinatologen bestaat uit prof. dr. Guid Oei, dr. Leon Mulders, dr. Martina Porath, dr. Pieter van Runnard-Heimel,  en drs. Laura de Wit. Er zijn 2 physician assistants op de obstetrische high care. We vervullen het perifere deel van de opleiding binnen het cluster Maastricht. De opleider is dr. Jacques Maas.  Eén keer per 2 maanden vindt er een regionale refereeravond plaats, daarnaast is er 1x per 2 maanden clusteronderwijs gedurende een hele dag. Binnen MMC is er voor de AIOS en ANIOS Gynaecologie wekelijks onderwijs in de vorm van een presentatie door een van de gynaecologen of arts-assistenten. Daarnaast is er 1x per maand een onderwijsmiddag voor de AIOS gynaecologie, praktisch en/of theoretisch van aard. PICO’s worden wekelijks gepresenteerd door de co-assistenten. Binnen onze vakgroep wordt jaarlijks een 360 graden beoordeling door de assistenten t.a.v. de gynaecologen gegeven. Deze beoordeling wordt binnen de maatschap open besproken. Wat betreft teamtrainingen beschikken we over simulatie kamer op de obstetrische high care waar elke twee weken een ulteamax, multidisciplinaire teamtraining, wordt gedaan onder leiding van een perinatoloog en een psycholoog. Elke AIOS zal ongeveer 2 maal per jaar ingedeeld worden voor deelname aan deze training.

We hanteren voor het leren kennen van de kliniek een inwerkperiode van enkele weken. Vier keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met de opleiders. Voor de beoordeling en toetsing wordt gebruik gemaakt van het digitale EPASS portfolio van de universiteit van Maastricht, waarin o.a. OSATS en KKB’s zijn opgenomen. Uiteraard bezoeken de AIOS congressen en cursussen waarbij het zelf geven van voordrachten wordt gestimuleerd.

Bij de vakgroep gynaecologie van MMC is er een stabiele, hechte assistentengroep.

Er vindt een keer per maand een opleidingsvergadering plaats in een open en veilige sfeer, waarvan 4x per jaar met de gehele maatschap. Deze open en veilige sfeer vind je ook terug in overdrachtsmomenten en overlegmomenten. De AIOS hebben grote inbreng in hun eigen opleiding. Onze protocollen die periodiek worden ge-update  zijn gemakkelijk in te zien via intranet. De beoordeling van de AIOS vindt plaats met behulp van het digitale portfolio EPASS van de universiteit van Maastricht.

In 2014 vond er een opleidingsvisitatie plaats waar we goed uit naar voren kwamen.  

Show-and-tell

Máxima Medisch Centrum (MMC) is een derdelijns perinatologisch centrum. De afdeling perinatologie van MMC heeft een samenwerkingsverband met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en werkt in veel projecten samen met Philips. Hierdoor loopt MMC voorop in de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technieken in de perinatologie. In dit centrum is de zorg voor de OHC en NICU patiënten volledig geïntegreerd.  Máxima Medisch Centrum hecht veel waarde aan de opleiding van AIOS. Om die reden is in samenwerking met de TU/e een modern medisch simulatiecentrum (Medsim) gebouwd waarin real life situaties worden nagebootst met hoogwaardige simulatoren. Medisch handelen, communicatie en samenwerking in teams kunnen hier worden geoefend in een veilige omgeving met professionele trainers. MMC streeft ernaar om alle AIOS, medische specialisten en verpleegkundigen één keer per jaar een teamtraining te laten beleven in Medsim.

Sollicitatie en contact

Minimale aanstelling (in procenten): 80

Er wordt gewerkt volgens een dienstschema in een poule van ongeveer 10 assistenten met door de week een avonddienst (13.00- 22.30) en een nachtdienst (22.30-8.30); in het weekend is er een dagdienst (08.30-20.30) en een nachtdienst (20.30-08.30).

Er is jaarlijks ruimte voor 2 AIOS in het kader van differentiatiestage perinatologie. Wij zoeken AIOS die enthousiast zijn voor de perinatologie en bereid zijn om bij te dragen aan wetenschappelijke activiteiten, onderwijsactiviteiten en richtlijnontwikkeling. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met één van de gynaecologen in Máxima Medisch Centrum. We zijn telefonisch bereikbaar via 040-888 8384 of via de mail gynaecologie.secr@mmc.nl. Solliciteren kan per post (MMC, t.a.v. dhr. dr. Maas, opleider, Postbus 7777, 5500 MB  Veldhoven) of per e-mail (gynaecologie.secr@mmc.nl).

Maxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum wil het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Zuidoost-Brabant zijn. Dat bereiken we alleen als we alle professionele medewerkers een interessante en uitdagende werkomgeving bieden. Een uitdagende en professionele organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Om je goed te kunnen ontwikkelen, moet je vooral plezier hebben en je thuisvoelen in je werk en bij je collega’s. Dat vinden wij belangrijk.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

tel.: 040 888 80 00
website: http://www.werkenbijmmc.nl/?_ga=1.219710105.1287172259.1438602706