Differentiatiestage Oncologie-chirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

In ons STZ ziekenhuis wordt de algemene heelkunde in zijn volle breedte uitgeoefend. Speerpunten binnen de oncologie zijn:
1. een specifieke mammapolikliniek.
2. enorm aanbod colorectale pathologie met de nadruk op laparoscopische interventies.
3. verwijscentrum voor leverchirurgie
4. longchirurgie
5. goede regionale afspraken over behandeling van oesophagus en pancreascarcinoom met mogelijkheid tot actieve participatie in het andere oncologisch centrum (Catharina ziekenhuis te Eindhoven)
6. Brede uitvoering van restoncologie.
De mogelijkheid bestaat om uw stage zo in te richten dat meerdere of alle deelgebieden ruim aan bod komen. Ook bestaat de mogelijkheid een eigen onco-poliin te richten parallel aan die van een onco gedifferentieerde chirurg. Ook op de mamma poli kunt u een eigen programma krijgen. Vooraf wordt samen met u een plan gemaakt, waar u de meeste aandacht aan wil besteden. Dit kan zijn leverchirurgie, longchirurgie, GE gerichte colorectale chirurgie of algemene oncologie inclusief mamma. Elke combinatie is mogelijk.

Samenstelling van de inhoud van de volledige stage wordt in overleg gedaan. De nadruk kan gelegd worden op onderdelen van de oncologie, daar waar de behoefte van de differentiant bestaat. Een en ander gebeurt in overleg met de opleider differentiatie oncologie dr. R.M.H. Roumen. In ons ziekenhuis bestaat een sterke onderzoek- en wetenschapcultuur, begeleiders zijn dr. M.R.M. Scheltinga en dr. R.M.H. Roumen en van u wordt verwacht dat u tijdens uw differentiatie periode op enigerlei wijze wetenschappelijk onderzoek verricht, dat resulteert in publicatie c.q. voordracht.

Sollicitatie en contact

Sollicitaties kunt u schriftelijk richten aan dr. R.M.H. Roumen.
Specifieke informatie: dr. G.D. Slooter laparoscopie colorectaal

Contact via secretariaat Chirurgie:
Tel.: (040) 888 6230

Maxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum wil het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Zuidoost-Brabant zijn. Dat bereiken we alleen als we alle professionele medewerkers een interessante en uitdagende werkomgeving bieden. Een uitdagende en professionele organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Om je goed te kunnen ontwikkelen, moet je vooral plezier hebben en je thuisvoelen in je werk en bij je collega’s. Dat vinden wij belangrijk.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

tel.: 040 888 80 00
website: http://www.werkenbijmmc.nl/?_ga=1.219710105.1287172259.1438602706