Volwassenpsychiatrie Consultatieve volwassenenpsychiatrie Aandachtsgebied Consultatieve en liaisonpsychiatrie bij volwassenen en ouderen

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Martini Ziekenhuis is een groot STZ-ziekenhuis waar de activiteiten van de Consultatieve Psychiatrie goed zijn ingebed in het dagelijkse medische bedrijf. Consulten worden gedaan op alle afdelingen inclusief de Kinderafdeling maar volwassenen en ouderen worden verreweg het meest in consult gezien. Er is een intensieve samenwerking met de Intensive Care die regulier dagelijks bezocht wordt. Uniek is dat het Martini Ziekenhuis beschikt over een van de 3 brandwondencentra die Nederland rijk is. Hier worden relatief veel consulten gedaan en wekelijks wordt het MDO bijgewoond. De werkzaamheden van de aios kunnen naast de klinische consulten op de afdelingen, SEH en Observatorium, bestaan uit het doen van poliklinische behandelingen waarbij het aandachtsgebied vooral het overlapgebied van somatiek en psychiatrie is. Voorts kan worden geparticipeerd in de POP-poli, de geheugenpolikliniek en de hoofdpijnpolikliniek. Een van de psychiaters is Scen-arts, een van de andere psychiaters supervisor cognitieve gedragstherapie. Iedere 6 weken loopt een co-assistent mee. Er zijn twee consultatief psychiatrisch verpleegkundigen. Tijdens de stage doet u soms avond-, nacht- en weekenddiensten. Verwacht wordt dat u een enkele keer een aandeel levert aan onderwijsactiviteiten t.b.v. somatische aios, verpleegkundigen en co-assistenten.

De aios worden actief betrokken en na een inwerkperiode, onder supervisie, ingezet bij alle aspecten van de Consultatieve Psychiatrie zoals die in een algemeen ziekenhuis plaatsvinden. De aios participeren in het huisonderwijs van het Martini Ziekenhuis. Maandelijks wordt de Necrologiebespreking bijgewoond. Tijdens de stage doet u soms avond-, nacht- en weekenddiensten. Verwacht wordt dat u een enkele keer een aandeel levert aan onderwijsactiviteiten t.b.v. somatische aios, verpleegkundigen en co-assistenten.

Het Martini Ziekenhuis is een groot algemeen ziekenhuis en lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen: de STZ. De ziekenhuizen van dit samenwerkingsverband bieden hooggespecialiseerde pati├źntenzorg in een goed landelijk gespreid netwerk. Daarnaast voorzien zij in de opleiding tot arts en medisch specialist.

In het Martini Ziekenhuis werken ongeveer 60 coassistenten en 60 arts-assistenten. Verder hebben we per jaar ongeveer 300 stagiairs in huis. Het Martini is gehuisvest in een nieuw, energiezuinig gebouw, met een warme uitstraling door veel (dag)licht en kleuren. Wij bieden een breed pakket medisch-specialistische zorg, in een gastvrije en veilige omgeving. Met vijf andere ziekenhuizen delen wij de passie voor mensen en innovatieve zorg in de nationale ziekenhuisgroep Santeon.

De topklinische zorg die in het Martini Ziekenhuis wordt geboden is:
- Dialyse (hemodialyse en peritoneaal dialyse)
- Post IC / high care neonatologie
- Neurochirurgie

Verder heeft het Martini Ziekenhuis als topreferente functie het Brandwondencentrum

Martini Ziekenhuis

Opleiding en onderzoek is in het Martini Ziekenhuis verenigd in het Van Swieten Instituut. Zowel de huidige als toekomstige beroepsbeoefenaren zijn het kapitaal van de gezondheidszorg en daar willen we in investeren.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Martini Ziekenhuis
Van Swietenplein 1
9728NT Groningen

tel.: 050 524 52 45
website: http://www.martiniziekenhuis.nl/Opleiding--onderzoek/