Differentiatiestage Vaatchirurgie Vaatchirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

  • De differentiatie wordt vorm gegeven conform de themata en competenties van SCHERP Concreet zijn de opleidingsdoelen voor de differentiatie vaatchirurgie in het MZH:

-         Onder beperkte supervisie/zelfstandig/superviserend zaalwerk op verpleegafdeling vaatchirurgie

-         Onder beperkte supervisie/zelfstandig vaatchirurgisch spreekuur kunnen doen

-     Eerst aangewezene voor vaatchirurgische consulten

-         Beschikbaar zijn voor alle vaatchirurgische ingrepen

-         Cursus endovasculaire techniek en stage interventieradiologie

-         Cursus niet-invasieve vaatdiagnostiek (bv. ESVS cursus) stage vaatlaboratorium

-         Deelname/voorzitten van alle vaatchirurgische besprekingen (vaatbespreking, carotisbespreking, dialysebespreking, maandelijkse regionale vaatvergadering)

-         Vaatnaad-cursus NVvV

-         CASH-3 vaatcursus Enschede

-         Bezoek chirurgendagen, vaatdagen, najaarsvergadering NVvV

-         Bezoek internationaal congres / vasculaire cursus

-         Voordrachten en publicatie

Toetsing:

Beoordeling van klinische activiteiten via KPB en key procedures via OSATS

Sollicitatie en contact

dr. J.C. Breek, vervolgopleider Vaatchirurgie
dr. W. Kelder, opleider Heelkunde

Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis is lid van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en werkt als teaching hospital nauw samen met het UMCG. Het ziekenhuis is daarnaast ook lid van de ziekenhuisgroep Santeon. Het Martini Ziekenhuis heeft 22 erkenningen voor medisch specialistische en postacademische vervolgopleidingen. In het Martini Ziekenhuis werken ongeveer 90 coassistenten en 140 A(N)IOS.

De Martini Academie is het leerhuis van het Martini Ziekenhuis. De academie coördineert alle activiteiten op het gebied van leren, opleiding en kennisontwikkeling in het Martini Ziekenhuis. Werkplekleren en een veilig leerklimaat staan daarbij hoog in het vaandel.

 

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Martini Ziekenhuis
Van Swietenplein 1
9728 NT Groningen

tel.: 050 524 52 45
website: http://www.martiniziekenhuis.nl/Opleiding--onderzoek/