Differentiatiestage Vaatchirurgie Vaatchirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

  • De differentiatie wordt vorm gegeven conform de themata en competenties van SCHERP Concreet zijn de opleidingsdoelen voor de differentiatie vaatchirurgie in het MZH:

-         Onder beperkte supervisie/zelfstandig/superviserend zaalwerk op verpleegafdeling vaatchirurgie

-         Onder beperkte supervisie/zelfstandig vaatchirurgisch spreekuur kunnen doen

-     Eerst aangewezene voor vaatchirurgische consulten

-         Beschikbaar zijn voor alle vaatchirurgische ingrepen

-         Cursus endovasculaire techniek en stage interventieradiologie

-         Cursus niet-invasieve vaatdiagnostiek (bv. ESVS cursus) stage vaatlaboratorium

-         Deelname/voorzitten van alle vaatchirurgische besprekingen (vaatbespreking, carotisbespreking, dialysebespreking, maandelijkse regionale vaatvergadering)

-         Vaatnaad-cursus NVvV

-         CASH-3 vaatcursus Enschede

-         Bezoek chirurgendagen, vaatdagen, najaarsvergadering NVvV

-         Bezoek internationaal congres / vasculaire cursus

-         Voordrachten en publicatie

Toetsing:

Beoordeling van klinische activiteiten via KPB en key procedures via OSATS

Sollicitatie en contact

dr. J.C. Breek, vervolgopleider Vaatchirurgie
dr. W. Kelder, opleider Heelkunde

Martini Ziekenhuis

Opleiding en onderzoek is in het Martini Ziekenhuis verenigd in het Van Swieten Instituut. Zowel de huidige als toekomstige beroepsbeoefenaren zijn het kapitaal van de gezondheidszorg en daar willen we in investeren.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Martini Ziekenhuis
Van Swietenplein 1
9728NT Groningen

tel.: 050 524 52 45
website: http://www.martiniziekenhuis.nl/Opleiding--onderzoek/