Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie Martini Ziekenhuis Groningen

Duur: 
6 maanden
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Binnen onze organisatie krijgt u de kans tot verdieping en ontplooiing zodat u aan het einde van de stage klaar bent om zich als gynaecoloog met urogynaecologisch aandachtsgebied ergens te vestigen. Ons team bestaat uit twee urogynaecologen en 1 gynaecoloog met urogynaecologisch aandachtsgebied. Daarnaast is er nauwe samenwerking met o.a. de urologie, MDL en radiologie. Aanstelling van minimaal 80%. Het verdient aanbeveling om op vrijdag de eventuele vrije dag te plannen zodat de activiteiten binnen de urogynaecologie zoveel als mogelijk benut kunnen worden.

Hoe ga ik leren?

Urogynaecologische poli werkzaamheden (ook gecombineerd spreekuur)

Breed pallet aan operatieve vaardigheden: o.a. klassieke vaginale prolapschirurgie, recidief chirurgie (incl. robot geassisteerde sacrocolpopexie) en midurethrale slings.

Breed pallet aan diagnostische mogelijkheden: echoscopisch onderzoek, cystoscopie, urodynamisch onderzoek, dynamische MRI.

Korte stages bij de bekkenfysiotherapie, MDL en urologie.

Sollicitatie en contact

Stuur uw sollicitatiebrief met CV naar Marinus van der Ploeg: ploegjm@mzh.nl. Uiteraard kunt u ook eerst ter orientatie bellen of een email sturen.

Martini Ziekenhuis

Opleiding en onderzoek is in het Martini Ziekenhuis verenigd in het Van Swieten Instituut. Zowel de huidige als toekomstige beroepsbeoefenaren zijn het kapitaal van de gezondheidszorg en daar willen we in investeren.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Martini Ziekenhuis
Van Swietenplein 1
9728NT Groningen

tel.: 050 524 52 45
website: http://www.martiniziekenhuis.nl/Opleiding--onderzoek/