Differentiatiestage Knie Pathologie knie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De orthopaedische pathologie van het kniegewricht komt in zeer ruime zin aan bod zowel qua diagnostiek als conservatieve en operatieve behandeling. Binnen de maatschap orthopaedie zijn er drie orthopaedisch chirurgen die zich in deze materie gedifferentieerd hebben. De maatschap orthopaedie bestaat in totaal uit 7 orthopaedisch chirurgen en functioneert als opleidingsmaatschap met een P3 opleidingsbevoegdheid binnen het cluster orthopaedie NoordOost Nederland (ROGO NoordOost). Er zijn gemiddeld 7 tot 9 aios orthopaedie in opleiding.

 

Algemene informatie over Martiniziekenhuis mbt opleiding, onderwijs en wetenschap is te vinden via de website www.martiniziekenhuis.nl.

De organisatie en inhoud van de stage wordt vastgesteld in overleg met de coördinator en stage opleider dr R.W. Brouwer en dr J.J.A.M. van Raaij, opleider. Thans zijn er geen officieel vastgestelde begin en eindtermen van de stage. U komt in aanmerking voor de stage als Uw huidige opleider orthopaedie van mening is dat U de basisorthopaedie in voldoende mate beheerst. U dient dit te kunnen aantonen middels een document van de opleider.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie en contact  dr R.W.Brouwer, dr J.J.A.M. van Raaij   orthopaedisch chirurgen

050-5247962 of 050-5247961, email: rwbrouwer69@gmail.com of jjamvanraaij@gmail.com

e-mail : secretariaat orthopaedie tav Janet Blaauw  e-mail: j.blaauw@mzh.nl

Martini Ziekenhuis

Opleiding en onderzoek is in het Martini Ziekenhuis verenigd in het Van Swieten Instituut. Zowel de huidige als toekomstige beroepsbeoefenaren zijn het kapitaal van de gezondheidszorg en daar willen we in investeren.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Martini Ziekenhuis
Van Swietenplein 1
9728NT Groningen

tel.: 050 524 52 45
website: http://www.martiniziekenhuis.nl/Opleiding--onderzoek/