Differentiatiestage Elleboog/schouder Pathologie schouder

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De orthopaedische pathologie van het schoudergewricht komt in zeer ruime zin aan bod zowel qua diagnostiek als conservatieve en operatieve behandeling. Binnen de maatschap orthopaedie zijn er twee orthopaedisch chirurgen die zich in deze materie gedifferentieerd hebben. De maatschap orthopaedie bestaat in totaal uit 7 orthopaedisch chirurgen en functioneert als opleidingsmaatschap met een P3 opleidingsbevoegdheid (opleider dr J.J.A.M. van Raaij) binnen het cluster orthopaedie NoordOost Nederland (ROGO NoordOost). Er zijn gemiddeld 7 tot 10 aios orthopaedie in opleiding.

De organisatie en inhoud van de stage wordt vastgesteld in overleg met beide stage opleiders dr J.J.A.M. van Raaij en drs M.S.Sietsma orthopaedisch chirurgen met differentiatiegebied schouder. Op dit moment zijn er geen officieel vastgestelde begin en eindtermen voor de etalage. U komt in aanmerking voor de etalage als Uw huidige opleider orthopaedie van mening is dat U de basisorthopaedie in voldoende mate beheerst. U dient dit aan te tonen middels een ondertekend document van Uw opleider.

Martini Ziekenhuis

Opleiding en onderzoek is in het Martini Ziekenhuis verenigd in het Van Swieten Instituut. Zowel de huidige als toekomstige beroepsbeoefenaren zijn het kapitaal van de gezondheidszorg en daar willen we in investeren.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Martini Ziekenhuis
Van Swietenplein 1
9728NT Groningen

tel.: 050 524 52 45
website: http://www.martiniziekenhuis.nl/Opleiding--onderzoek/