Differentiatiestage Algemene Kindergeneeskunde

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage biedt u de mogelijkheid om in een team van enthousiaste en ambitieuze kinderartsen te wennen aan de eindverantwoordelijkheid die u straks heeft als kinderarts. 

Tijdens de stage superviseert u de arts-assistenten afwisselend op de neonatologie-afdeling , de afdeling voor grotere kinderen en op de spoed eisende hulp. Ter voorbereiding op de algemene praktijk kunt u  in het kader van de competenties organisatie en professionaliteit ook kennismaken maken met  verschillende managementtaken die de vakgroep heeft. 

Om de leerdoelen van deze stage optimaal te kunnen benutten zult u in principe  niet voor de diensten worden ingedeeld.

Doel van de stage.

Deze stage is bedoeld om u de vaardigheden te leren die u straks nodig heeft om als algemeen kinderarts werkzaam te zijn in een opleidingsziekenhuis. Voorafgaande aan de stage zal worden besproken wat uw specifieke leerdoelen zijn. Halverwege en aan het eind van de stage zullen deze doelen worden geëvalueerd.

Inhoud van de stage

-U superviseert de arts-assistenten op de neonatologie-afdeling, afdeling voor grotere kinderen en de spoed-eisende hulp.

-U onderhoudt de dagelijkse contacten met de andere op de afdeling werkzame professionals

-U maakt kennis met managementtaken die de vakgroep kindergeneeskunde heeft.

Leerdoelen

- Ervaring opdoen als supervisor van een afdeling kindergeneeskunde.

- Het leren begeleiden van arts-assistenten en samenwerken met andere professionals in de behandeling van patiënten op de kinderafdeling.

- Het vergroten van vaardigheden binnen de competentiegebieden ‘organisatie’, ‘professionaliteit’ en ‘samenwerking’.

Vakgroep Kindergeneeskunde

De vakgroep kindergeneeskunde heeft een regionale taak betreffende de algemene kindergeneeskunde in de breedste zin van het woord. De zuigelingenafdeling heeft 26 bedden waarvan 6 voor post IC/HC zorg en de afdeling voor grotere kinderen 20 bedden.

Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis is een van de achtentwintig topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Deze ziekenhuizen zijn lid van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en werken als teaching hospital nauw samen met een academisch ziekenhuis op gebied van medische opleidingen en onderzoek. Het Martini Ziekenhuis heeft achttien erkenningen voor medisch specialistische vervolgopleidingen. In het Martini Ziekenhuis werken ongeveer 90 co-assistenten en 60 arts-assistenten.

Van Swieten Instituut

Het van Swieten Instituut is het onderwijsinstituut van het Martini Ziekenhuis en coördineert alle activiteiten op het gebied van opleiding en kennisontwikkeling.

Sollicitatie en contact

Indien u geïnteresseerd bent in deze stage en/of aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met:

dr. A.W.A. Kamps (a.kamps@mzh.nl) opleider
Mw. drs. A. L. Tanja (l.tanja@mzh.nl) waarnemend opleider

tel nr: (050) 524 6900

Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis is lid van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en werkt als teaching hospital nauw samen met het UMCG. Het ziekenhuis is daarnaast ook lid van de ziekenhuisgroep Santeon. Het Martini Ziekenhuis heeft 22 erkenningen voor medisch specialistische en postacademische vervolgopleidingen. In het Martini Ziekenhuis werken ongeveer 90 coassistenten en 140 A(N)IOS.

De Martini Academie is het leerhuis van het Martini Ziekenhuis. De academie coördineert alle activiteiten op het gebied van leren, opleiding en kennisontwikkeling in het Martini Ziekenhuis. Werkplekleren en een veilig leerklimaat staan daarbij hoog in het vaandel.

 

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Martini Ziekenhuis
Van Swietenplein 1
9728 NT Groningen

tel.: 050 524 52 45
website: http://www.martiniziekenhuis.nl/Opleiding--onderzoek/