terug

Differentiatiestage Neuromusculaire aandoeningen

Neuromusculaire ziekten (NMZ)

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Zorg voor patiënten met neuromusculaire ziekten (NMZ) is onderdeel van de afdeling neurologie van het MUMC. Binnen de etalagestage NMZ wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de diverse aspecten van dit aandachtsgebied.

De stage NMZ duurt 6 maanden, en kan met 6 maanden verlengd worden. Binnen de stage heeft de AIOS 3 eigen spreekuren neuromusculaire ziekten. Tevens zal de AIOS participeren in de spreekuren neurogenetica en kinderneuromusculaire aandoeningen.

Binnen het MUMC bestaat specifieke ervaring met dunnevezelneuropathie, myotone dystrofie en myasthenia gravis.

Het verrichten van huid- en spierbiopten, alsmede de beoordeling van deze biopten vergt specifieke training, die tijdens de stage kan worden geleerd. Desgewenst kan in overleg met de afdeling KNF extra EMG ervaring bij neuromusculaire ziekten worden opgedaan.

Daarnaast zal de AIOS participeren in diverse patiëntgebonden activiteiten, zoals:

  • Neuropathologie cq bioptbespreking
  • KNF bespreking
  • ALS-team
  • Multidisciplinaire polikliniek myotone dystrofie
  • Intercollegiale besprekingen MUMC en Univ.Klinikum Aken
  • Onderzoeksbesprekingen


Na de stage is de AIOS in staat om de meest voorkomende neuromusculaire ziekten zelfstandig te herkennen en behandelen. De nadruk ligt op spreekuren waarin patiënten worden gezien met een gevarieerd aanbod van NMZ en verdieping aan de hand van studie. Tevens zal de AIOS betrokken zijn bij de zorg rond klinische NMZ patiënten en neuromusculaire consulten in het MUMC.

Poliklinische zorg

Zorg voor patiënten met NMZ speelt zich grotendeels poliklinisch af.

Op de polikliniek NMZ worden patiënten gezien met neuromusculaire en neurogenetische aandoeningen. Het gaat voor meer dan 50% om topreferente zorg, en het betreft vaak tertiaire verwijzingen.

Tussen de verschillende neuromusculaire centra van de academische ziekenhuizen bestaat een intensieve samenwerking op het gebied van patiëntenzorg en onderzoek, en binnen deze centra is Maastricht bekend vanwege de speerpunten dunnevezelneuropathie, myotone dystrofie, niet-dystrofische myotonieën en myasthenia gravis.

Dagcentrum en Neuro Day Care

Dagopnames vinden grotendeels plaats voor behandeling met intraveneus gammaglobuline, vooral voor patiënten met chronisch inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie. Tevens vinden diagnostische opnames plaats op de Neuro Day Care voor patiënten met dunnevezelneuropathie.

Klinische zorg

Opnames zijn vooral noodzakelijk voor aandoeningen als Guillain-Barré syndroom, ernstige myasthenia gravis, PRG plaatsing bij amyotrofische lateraal sclerose en voor diagnostische doeleinden. Patiënten met myotone dystrofie worden opgenomen voor multidiscipliniare screening, waarna een geïntegreerd behandelplan wordt opgesteld.

Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek spitst zich toe op dunnevezelneuropathie, myotone dystrofie en spierkanalopathieën (niet-dystrofische myotonieën).

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling