Differentiatiestage Intensive care Pediatrische intensive care

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Profileringsstage Pediatrisch Intensive Care Unit (PICU), MUMC+

Duur: 6 maanden

Wat gaat de AIOS leren?
De PICU van het MUMC+ is een multidisciplinaire afdeling met 8-9 bedden en een regionale functie voor zuidoost Nederland. De overzichtelijke afdeling nodigt uit tot een unieke opleidingssfeer met veel leermomenten en uitdagingen om kennis te toetsen en te vergroten. Speciale aandacht gaat uit naar fysiologie en pathofysiologie. Naast de acute zorg voor kritisch zieke kinderen wordt er ook veel aandacht besteed aan chronische zorg voor kinderen met complexe medische aandoeningen (technology dependent children). Er is een open en veilige leeromgeving op de afdeling met onderwijsgerichte medisch specialisten. 
Naast onze hoofdtaak, de behandeling van kritisch zieke kinderen in de volle breedte van het vakgebied, zijn onze andere speerpunten: procedurele analgosedatie, point of care ultrasound (POCUS), simulatieonderwijs, voorkomen van longschade bij beademing, interklinisch IC transport, voeding, centrum voor ademhalingsstoornissen bij kinderen (CASK) en het centrum voor thuisbeademing bij kinderen (CTbM).

Poli:

 • Follow up poli PICU

 • Chronische thuisbeademing (multidisciplinair)

 • Centrum voor ademhalingsstoornissen bij kinderen (CASK) waaronder vallen
  - hoge luchtweg obstructie zonder tracheostoma
  - hoge luchtweg obstructie met tracheostoma
  - ademhalingsregulatiestoornissen

 • Poli Rett expertisecentrum

 • Multidisciplinaire preoperatieve consultatie bij scoliose chirurgie (carrousel poli)

Evaluatie
Tijdens de stage wordt u begeleid door een van de stafleden. U kunt met dit staflid uw persoonlijke leerdoelen bespreken en een opleidingsplan maken.

Aan het einde van iedere week is er een korte terugblik op de week, waarbij u feedback krijgt en u gevraagd wordt feedback te geven aan de andere leden van het medisch team. Halverwege de stage zullen uw persoonlijke leerdoelen geëvalueerd worden en zo nodig bijgesteld. De kwaliteit van de opleiding wordt maandelijks geëvalueerd in de arts-assistenten vergadering en jaarlijks middels de D-RECT lijst en een supervisoren evaluatie.

Medische staf
Drs. A. Brouwers, kinderarts- intensivist
Drs. M. Engel, kinderarts- intensivist
Dr. P. Leroy, kinderarts- intensivist
Dr. D. van Waardenburg, kinderarts- intensivist en tevens medisch hoofd
Drs. M. Humblet, kinderarts- intensivist
Drs. P. Sanders, kinderarts- intensivist
Drs. S. Vaassen, kinderarts- fellow kinderIC
Drs. N. de la Haye, kinderarts- fellow kinderIC

 

Sollicitatie en contact

Wij bieden binnen de PICU 1 profileringsstageplaats aan. Indien u geïnteresseerd bent, nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met dr. D. van Waardenburg  (d.van.waardenburg@mumc.nl) of drs. M. Engel (m.engel@mumc.nl).

U kunt ook via het secretariaat kindergeneeskunde contact opnemen: telefoonnummer 043-3877246.

 

 

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs